text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazník, aktuálne sa na našom webshope zobrazujú viacnásobné hodnoty pre vlastnosti na stránkach produktov . Je to chyba v zobrazovaní hodnôt viacnásobne, hodnota, ktorá je zobrazená je však správna. Ospravedlňujeme sa za túto nepríjemnosť.

Vedomostné centrum

      Kvalita & Technológia
      Cadenas 3D Portal
      Technická informácia

         Ocel
         Nerezová ocel
         Povrchové úpravy skrutiek
         Samopovoľovanie a uťahovanie
         Diely s nemetrickým závitom
         Ukotvenie

            Typy kotiev
            Záťaže
            Stavebné materiály
            Tlaková oblasť a Ťahová oblasť
            Montáž
            Podmienky pre montáž
            Praktická situácia

         Prevodné tabuľky

      Výber

UKOTVENIE

Ako majstri v odbore skrutiek poskytujeme svojim zákazníkom rady v oblasti upevňovacích technológií každý deň.  Opakovane sa venujeme témam ako je zaistenie, montáž, vodíková krehkosť a ukotvenie. Komplexné témy ako ukotvenie vyžadujú omnoho podrobnejšie vysvetlenie.  Ak budete po prečítaní potrebovať podrobnejšie informácie o voľbe kotvy rád vám poradí náš odborník. 

Kotvy ako základ spoľahlivej stavby

Upevnenie zábradlia, ukotvenie stĺpu do základu a zavesenie káblového kanálu sú veľmi rozdielne príklady použitia kotiev. S týmito príkladmi nie je ťažké si uvedomiť dôležitosť spoľahlivých kotiev. 
 
Voľba a použitie kotiev a hmoždiniek je ovplyvňovaná veľkým počtom podmienok. Pre začiatok je dôležitým faktorom záťaž na kotve. Závisí na veľkosti, smere a mieste pôsobenia záťaže. Ďalej voľbu kotvy, alebo hmoždiny zásadne ovplyvňuje typ materiálu stavby do ktorého sa prvok bude ukotvovať. 
 
Záťaž kotvy a charakteristika základného materiálu kladie nároky na kotvu. Preťaženie upevňovacích bodov a nedostatočná nosnosť základného materiálu môže viesť k zlyhaniu kotvy. 
 
Pre zabránenie zlému ukotveniu je mimoriadne dôležitá správna montáž. Priemer otvoru, hĺbka otvoru, vyčistenie otvoru, hĺbka a vzdialenosť od hrany a osovej vzdialenosti predstavujú základné parametre pre vytvorenie spoľahlivého ukotvenia. 
 
Pre dosiahnutie spoľahlivého ukotvenia je nutné spoločne zaistiť radu podmienok. Preto Vás neprekvapí, že pre výpočty na ktorých je založená voľba kotvy sú potrebné odborné znalosti. Mnoho rokov bola konštrukcia založená len na konzervatívnych metódach, takže konečné ukotvenie bolo ďaleko od ideálneho stavu. S nástupom národných a medzinárodných smerníc je k dispozícii výpočtová metóda, ktorá berie do úvahy charakteristické hodnoty kotiev pre rôzne formy zlyhania. 
 
Ukotvenie je komplexný problém a prevedenie nutných výpočtov nie je jednoduchá záležitosť. Naši špecialisti vám samozrejme radi poradia pri vašom výbere kotvy pre každú konkrétnu situáciu.