text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Vedomostné centrum

      Kvalita & Technológia
      Cadenas 3D Portal
      Technická informácia

         Ocel
         Nerezová ocel
         Povrchové úpravy skrutiek
         Samopovoľovanie a uťahovanie
         Diely s nemetrickým závitom
         Ukotvenie

            Typy kotiev
            Záťaže
            Stavebné materiály
            Tlaková oblasť a Ťahová oblasť
            Montáž
            Podmienky pre montáž
            Praktická situácia

         Prevodné tabuľky

      Výber

Stavebné materiály: základ kotvy 

Voľba kotevného systému nezávisí len na záťaži kotvy. Dôležitý je tiež materiál v ktorom má byť prvok ukotvený. Charakteristika stavebného materiálu zahŕňa zvlášť pevnosť v tlaku, ktorá ovplyvňuje voľbu upevnenia. Pevnosť v tlaku je tlak, ktorému je materiál schopný odolať udaný v MPa. Steny z omietky, muriva, alebo betónu majú rôzne vlastnosti a preto vyžadujú rôzny prístup. Hrúbka materiálu je dôležitá rovnako ako jeho vlastnosti. 

Panelové prvky

Panelové prvky sú tenkostenné stavebné materiály. Tieto panelové prvky ako sú sadrokartónové panely, vláknité dosky, drevotrieskové dosky a prekližka majú často malú pevnosť v tlaku. Upevnenie pomocou hmoždiniek, ktoré závisí na ich sile expanzie v dutine na zadnej strane dosky predstavuje dobrý podklad pre pevné upevnenie. To sa nazýva tvarové upevnenie. Kotvy vhodné k tomuto účelu sú všeobecne známe ako dutinové kotvy. 

Murivo

Murivo je kompozitný materiál, tvorený tehlami a maltou. Pevnosť tehál v tlaku je vyššia než u malty, preto sa preferuje ukotvenie do tehly. Čím je stavba staršia, tím väčší je rozdiel v pevnosti v tlaku a tým dôležitejšie je dosiahnuť ukotvenie do tehly. Na základe konštrukcie a percenta dutého priestoru sa tehly pre murivo delia do štyroch skupín. 

Kompaktná  konštrukcia

Tehly s kompaktnou konštrukciou nemajú žiadne dutiny a majú vysokú pevnosť v tlaku. Tehly s dutým priestorom do 15 % sú považované za plné tehly. Relatívne vysoká pevnosť v tlaku z nich robí extrémne vhodný materiál pre upevňovacie metódy s použitím hmoždiniek. Dierované tehly, alebo ventilačné tehly sú obvykle vyrobené z rovnakého materiálu s vysokou pevnosťou ako plné tehly, ale sú opatrené dutinami. Pre veľké zaťaženia je nutné v dutých tehlách používať špeciálne hmoždiny. Tieto hmoždiny sú navrhnuté pre premostenie, alebo vyplnenie dutín. 

Otvorená konštrukcia

Tehly s otvorenou konštrukciou majú nízku pevnosť v tlaku a sú extrémne pórovité. Pre optimálnu pevnosť je nutné používať špeciálne hmoždiny, napríklad hmoždiny s veľkými expanznými plochami. Pokiaľ tieto tehly tiež obsahujú duté priestory je pre spoľahlivé ukotvenie nutná starostlivá voľba umiestenia hmoždiny. Vhodné môžu byť hmoždiny s dlhou expanznou zónou, alebo injektážne systémy, tvorené závitovou tyčou, kotevnou objímkou (sieťou) a injektážnou maltou. Pre zaistenie toho, aby vŕtané otvory neboli príliš veľké a neviedli k vylamovaniu štruktúry v dutinách stavebných materiálov je nutné otvory v dierovaných tehlách a stavebných materiáloch s otvorenou konštrukciou vytvárať len rotačným vŕtaním. Príklepové vŕtanie zvyšuje pravdepodobnosť drolenia materiálu. Vŕtanie je rýchlejšie pokiaľ sa pri rotačnom vŕtaní používajú vrtáky z tvrdokovu. 

Betón

Materiál typu betón zahŕňa ľahčený betón, normálny betón a ťažký betón. Ľahčený betón sa líši od normálneho betónu prísadou materiálu ako je pemza, styropor, popol, slinkový izolit atď.... Vo všetkých prípadoch sa ako spojivo používa cement. Prísada, ktorá má menšiu pevnosť v tlaku než štrk v normálnom betóne vedie k menej výhodným vlastnostiam pre kotvenie. Maximálna nosnosť konštrukčných upevnení k betónu je extrémne závislá na pevnosti betónu v tlaku. Pevnosť betónu v tlaku je určená pevnosťou kocky v tlaku. Pevnosť kocky v tlaku sa vzťahuje k tlaku, ktorý je možný vyvinúť na kocku s rozmermi 15 x 15 x 15 cm pred tým, než začne praskať. Táto hodnota je uvedená vo vlastnostiach stavebného materiálu s označením veľkým písmenom B v kombinácii s číselnou hodnotou. Napríklad pevnosť kocky v tlaku B25 znamená, že pevnosť v tlaku tohto betónu je minimálne 25 MPa. Podobné označenie pevnosti platí pre valec o rozmeroch Ø 16 x 32 cm, v súlade s európskou predbežnou normou ENV 206, kde sa používa označenie C20/25. Tu prvá hodnota znamená minimálnu charakteristickú pevnosť valca v tlaku 20 MPa. Druhá hodnota znamená minimálnu charakteristickú pevnosť kocky v tlaku 25 MPa.