text.skipToContent text.skipToNavigation

Vedomostné centrum

      Kvalita & Technológia
      Cadenas 3D Portal
      Technická informácia

         Ocel
         Nerezová ocel
         Povrchové úpravy skrutiek
         Samopovoľovanie a uťahovanie

            Dobré upevnenie je polovica práce
            Interakcia v závitom spoji
            Prečo závitové spoje povoľujú?
            Povolenie kvôli zmenám v dĺžke
            Samo uvoľnenie
            Zaistenie závitových spojov
            Záver

         Diely s nemetrickým závitom
         Ukotvenie
         Prevodné tabuľky

      Výber

SAMOPOVOĽOVANIE A UŤAHOVANIE

Voľba  správneho uťahovacieho postupu je extrémne dôležitá nielen pre vytvorenie dobrého koncového výrobku, ale tiež pre úsporu nákladov na montáž a údržbu. Okrem toho tiež musíme byť schopný zaručiť optimálnu bezpečnosť. Každý deň naši technici a technickí odborníci poskytujú teoretické a praktické rady pre optimalizáciu skrutkových spojov. A to sa deje nielen priamo u zákazníka, ale tiež pravidelne prostredníctvom seminárov. 
 
V tomto technickom newslettri  popíšeme veľmi premysleným a praktickým spôsobom, čo môžete urobiť pre zabránenie povoľovania závitových spojov, čo je vždy aktuálnou témou!
 
OBSAH: 
- Dobré upevnenie  je polovica práce
- Interakcia síl v závitom spoji
- Prečo sa závitové spoje povoľujú?
- Povoľovanie v dôsledku zmien dĺžky (relaxácia, alebo tečenie)
- Samopovoľovanie
- Uťahovanie závitových spojov
- Záver