text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Vedomostné centrum

      Kvalita & Technológia
      Cadenas 3D Portal
      Technická informácia

         Ocel
         Nerezová ocel
         Povrchové úpravy skrutiek
         Samopovoľovanie a uťahovanie
         Diely s nemetrickým závitom
         Ukotvenie

            Typy kotiev
            Záťaže
            Stavebné materiály
            Tlaková oblasť a Ťahová oblasť
            Montáž
            Podmienky pre montáž
            Praktická situácia

         Prevodné tabuľky

      Výber

TYPY KOTIEV

Na základe zaťaženia kotvy je ich možné rozdeliť do 3 skupín: ľahké kotvy, stredné kotvy a ťažké kotvy. Ľahké kotvy sú kotvy s povolenou záťažou do asi 3 kN. Stredná skupina kotiev má povolenú záťaž do asi 20 kN. Ťažké kotvy môžu odolať silám až do asi 60 kN. 
 
V princípe ľahké kotvy zahŕňajú všetky typy hmoždiniek ako sú univerzálne hmoždiny, viac účelové hmoždiny, rámové kotvy, nástenné hmoždiny, kotvy do aircrete, hmoždiny hammerfix, roztváracie hmoždiny, panelové kotvy, samovrtné kotvy, molly kotvy a expanzné hmoždiny. Príkladom ľahkej kotvy je upevnenie káblového kanála do sadrokartónovej dosky. 
 
Stredné kotvy zahŕňajú priečne kliny so závitom, klinové puzdrá a klinové skrutky. Upevnenie schodiskového zábradlia, alebo potrubia do steny často vedie k strednej záťaži. Ukotvenie oceľovej konštrukcie v betóne je príkladom aplikácie s vysokou záťažou. Ukotvenie oceľovej konštrukcie v betóne je príkladom aplikácie s vysokou záťažou. Odpovedajúce kotvy pre takéto situácie sú bezpečnostné skrutky, rýchle stavebné kotvy, Hammer Set kotvy, podrezávacie kotvy, kotvy pre veľké zaťaženie, klinové kotvy a chemické kotvy. V skutočnosti bez ohľadu na zaťaženie použitie v ťahovej oblasti vyžaduje kotvu pre veľkú záťaž. 
 
Ďalšie informácie o ťahovej oblasti nájdete v časti Stavebné materiály v kapitole Betón. Kotvy použité pred, alebo behom liatia betónu tiež patria do kategórie kotvy pre veľkú záťaž. Ich príkladom sú kotevné skrutky, hákové kotvy a trúbkové vložky. 
 
Pokiaľ kotva musí spĺňať prísne požiadavky je vysoko dôležitý správny výpočet záťaže. Rôzne organizácie navrhli smernice v tomto odbore. Európske smernice pre schvaľovanie boli navrhnuté v EOTA, Európskej organizácii pre technické schvaľovanie. V severnej Amerike sú najdôležitejšími organizáciami pre stavebné upevnenie American Concrete Institute (ACI), American Society for Testing and Material (ASTM) a International Conference of Building Officials Evalutaion Services (ICBO ES). Výpočtové metódy vydané EOTA a ACI si do značnej miery navzájom odpovedajú a ponúkajú možnosť ekonomických a efektívnych konštrukcií. Pre ďalšie informácie odkazujeme na časť Smernice: 
 
- Upevnenie povrchovo montovaných výstupov do muriva pomocou ľahkých kotiev
- Upevnenie schodiskového zábradlia do muriva strednými kotvami
- Upevnenie základnej dosky do betónu pomocou kotiev pre veľkú záťaž