text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Vedomostné centrum

      Kvalita & Technológia
      Cadenas 3D Portal
      Technická informácia

         Ocel
         Nerezová ocel
         Povrchové úpravy skrutiek
         Samopovoľovanie a uťahovanie
         Diely s nemetrickým závitom
         Ukotvenie

            Typy kotiev
            Záťaže
            Stavebné materiály
            Tlaková oblasť a Ťahová oblasť
            Montáž
            Podmienky pre montáž
            Praktická situácia

         Prevodné tabuľky

      Výber

Tlaková oblasť a ťahová oblasť 

Všetky tieto záťaže, ktoré pôsobia na komponenty stavby, ako je vlastná váha, doprava a zaťaženie vetrom vedú k vzniku síl a napätia. To môže viesť k deformáciám, alebo aj trhlinám. Záťaž je dôležitým dôvodom, ale trhliny môžu byť spôsobované aj zmršťovaním betónu v dôsledku pôsobiacich síl a deformácií, externými vplyvmi ako je zemetrasenie.
 
Naprílad priehyb mosta spôsobuje tlakovú silu v hornej časti mosta, tlakovej oblasti. V spodnej polovici mosta vznikajú ťahové sily, toto je ťahová oblasť. Betón má veľmi obmedzenú schopnosť zachytenia ťahových síl. Pokiaľ je možné očakávať ťahové sily, realizuje sa často s oceľovou výstužou, ktorá je lepšie schopná zachytiť tieto sily. Vzhľadom k tomu, že betón nie je schopný odolať rovnakému ťahu ako oceľová výstuž vznikajú v betóne nakoniec malé trhliny na mieste, kde oceľová výstuž prekročila ťahové sily. Obidva vplyvy vedú k početným trhlinám, ktoré sú sotva viditeľné voľným okom. To sa potom označuje ako trhlinový betón. V dôsledku premenlivých zaťažení, alebo teplotných rozdielov môžu trhliny vznikať aj v stavbách, existujúcich po dlhú dobu. 
 
Všetky kotvy, ktoré sú vhodné pre použitie v betóne je možné používať v tlakovej oblasti. Kotvy, ktoré sa môžu naďalej rozťahovať a kotvy, ktoré sú kompletne uzatvorené vo vyvŕtanom otvore pomocou tvarového zaistenia sú vhodné na použitie v ťahovej oblasti.  Príkladom kotiev povolených v ťahovej oblasti sú podrezané kotvy, kotvy s postexpanznými segmentmi, puzdrové kotvy a niektoré chemické kotvy. Podrezané kotvy zaujímajú tvar valcového, alebo kužeľovitého vyvŕtaného otvoru. Presah kužeľovitej časti bráni vytiahnutiu kotvy z otvoru aj pri vzniku trhliny. Trhliny zväčšujú priemer vŕtaných otvorov. Postexpanzné segmentové kotvy dokonca eliminujú trhliny, lebo kuželovitá časť je zaťahovaná hlbšie do expanzného priestoru. Obidva tieto typy ukotvenia sú vhodné pre použitie v ťahovej oblasti a pre absorpciu rázových zaťažení. Avšak nie každá kotva schválená pre ťahovú oblasť je vhodná pre prenos záťaží v betónovej konštrukcii, popraskanej v dôsledku zaťaženia. 

Panely s dutým jadrom

Panely s dutým jadrom sú špeciálnou skupinou v rámci prefabrikovaných betónových prvkov. Vzhľadom k tomu, že výstuž neumožňuje vŕtať do stien sú konštrukčné upevnenia v skutočnosti vždy vytvárané v hornom, alebo spodnom plášti jadra. Hrúbka horného a spodného plášťa je obvykle 25 až 40 mm. Pre maximálne využitie hrúbky plášťa sa doporučuje používanie upevňovacích systémov využívajúcich tvarové upnutie. 

Mechanizmy zlyhania 

Preťaženie upevňovacích bodov, nesprávna montáž a nedostatočná nosnosť základného materiálu môže viesť k zlyhaniu kotvy. Rôzne mechanizmy zlyhania je možné rozdeliť do 4 skupín. 

Prasknutie základu kotvy 

Základ kotvy môže prasknúť v dôsledku nadmernej záťaže, neodpovedajúcej nosnosti základu, alebo príliš malej hĺbky zapustenia. 

Roztrhnutie

Pokiaľ požadovaná vzdialenosť od hrany a axiálnej rozteče nie je dodržaná, rozmery časti budovy sú príliš malé, alebo expanzný tlak kotvy je príliš vysoký môže dôjsť k roztrhnutiu stavebného materiálu. 

Vytiahnutie kotvy

Nadmerne vysoká záťaž, alebo nesprávna montáž môže viesť k vytiahnutiu kotvy zo stavebného materiálu. 

Prasknutie ocele 

Pokiaľ priemer kotvy, alebo skrutky je príliš malý v pomeru k pôsobiacim silám, oceľ môže prasknúť. K tomu môže tiež dôjsť pokiaľ kvalita použitej ocele nie je dostatočne vysoká. Oceľ praskne v mieste najmenšieho priemeru. 
 
Záťaž kotvy a charakteristika základného materiálu je dôležitá pre voľbu kotvy. Povolená záťaž uvedená výrobcom musí byť starostlivo dodržaná. Pre správnu interpretáciu tejto informácie je tiež nutné vedieť na čom je táto hodnota založená; prasknutie základu kotvy, roztrhnutie, vytiahnutie kotvy, alebo prasknutie ocele. Okrem toho je prirodzene dôležité vedieť na akom stavebnom materiáli je povolená záťaž založená. Pre zabránenie zlyhania kotvy sú tiež kladené nároky na montáž kotvy, alebo hmoždiny. Hĺbka vŕtaného otvoru, hĺbka montáže, vyčistenie vŕtaného otvoru a hrany, osová rozteč je veľmi dôležitá pre vytvorenie spoľahlivého ukotvenia.