text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Vedomostné centrum

      Kvalita & Technológia
      Cadenas 3D Portal
      Technická informácia

         Ocel
         Nerezová ocel
         Povrchové úpravy skrutiek
         Samopovoľovanie a uťahovanie
         Diely s nemetrickým závitom
         Ukotvenie

            Typy kotiev
            Záťaže
            Stavebné materiály
            Tlaková oblasť a Ťahová oblasť
            Montáž
            Podmienky pre montáž
            Praktická situácia

         Prevodné tabuľky

      Výber

Praktická situácia

 
Praktické dôsledky používania týchto výpočtových metód a montáž odpovedajúcich kotiev ukazuje dôležitosť správnej voľby. V našom príklade je nutné upevniť zábradlie do betónovej podlahy blízko hrany. Kotva s možnosťou 6 by bola odpovedajúca, ale je nutné poznamenať, že použitá výpočtová metóda C ignoruje radu aspektov. Pri testovaní kotvy tohto typu sa berie do úvahy len niekoľko aplikačných parametrov a kritérií zlyhania. Pre spoľahlivé ukotvenie je nutné použiť veľké bezpečnostné parametre. V praxi to znamená veľkú vzdialenosť od hrany a osovú rozteč. Ak by tu bola zvolená kotva s možnosťou 1 potom sú uvažované všetky formy zlyhania a všetky smery zaťaženia. V porovnaní s kotvou podľa možnosti 6 to vedie k menším vzdialenostiam od hrany a osovým roztečiam. Kotva s možnosťou 1 je často nákladnejšia než kotva s možnosťou 6. Avšak ceny kotvy môže byť zavádzajúca. 
 
Celková cena upevnenia je často omnoho vyššia pri použití zdanlivo lacnej kotvy s možnosťou číslo 6. To je preto, že voľba tejto kotvy znamená, že bude nutné použiť viac než jednu kotvu a že kotevná doska musí byť väčšia a hrubšia. Okrem vyšších nákladov na kotevné dosky je montáž dlhšia čo vedie k vyšším nákladom na prácu. Preto pri voľbe kotvy pre aplikáciu je veľmi dôležité, aby vaša voľba bola založená na všetkých aspektoch upevnenia. Vo veľmi všeobecnej rovine a bez technických detailov je prevedenie dané situáciou, v ktorej sa porovnávajú dve možnosti a kde je možné zdôvodniť jednoduché vyhodnotenie tohto riešenia. Ašak reálna situácia je omnoho zložitejšia a vyžaduje dôkladné znalosti uvedených výpočtových metód a všetkých podstatných informácií popísaných v pokynoch. Prevedie všetkých nutných výpočtov nie je jednoduchá úloha, ale s pomocou návodu s výpočtovými príkladmi, alebo softwaru, vyvinutého na tento účel môžete rýchlo dosiahnuť potrebnú voľbu. 
 
Chcete vedieť viac o správnej voľbe kotvy pre konkrétnu aplikáciu? Naši odborníci na upevnenie vám môžu povedať všetko čo chcete vedieť o kotvení a ostatných aspektoch upevňovacej technológie.