text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Vedomostné centrum

      Kvalita & Technológia
      Cadenas 3D Portal
      Technická informácia

         Ocel
         Nerezová ocel
         Povrchové úpravy skrutiek
         Samopovoľovanie a uťahovanie
         Diely s nemetrickým závitom
         Ukotvenie

            Typy kotiev
            Záťaže
            Stavebné materiály
            Tlaková oblasť a Ťahová oblasť
            Montáž
            Podmienky pre montáž
            Praktická situácia

         Prevodné tabuľky

      Výber

Montáž

Záťaž a stavebný materiál ku ktorému sa má prvok upevniť je rozhodujúci pre voľbu kotevného výrobku. Avšak pokiaľ tento výrobok nie je namontovaný správnym spôsobom kotva pravdepodobne neuspokojí vaše požiadavky. Okrem toho nie každý výrobok je vhodný pre každú montážnu metódu. Každý výrobok má špecifikáciu pre hĺbku vŕtaného otvoru, hĺbku kotvy, vzdialenosť od hrany a osovú rozteč. Pre dosiahnutie spoľahlivého ukotvenia je nutná dodržať špecifikácie súvisiace s výrobkom. Montáž kotvy začína vyznačením otvoru na mieste ukotvenia. Po vyvŕtaní a vyčistení vhodného otvoru sa hmoždina, alebo kotva umiestni do správnej polohy a odpovedajúcim spôsobom upevní na mieste. Pokiaľ je nutné prvky upevniť v dvoch, alebo viacerých kotevných bodoch je žiaduce, aby vŕtané otvory boli správne umiestnené. Na to môžete použiť vŕtaciu šablónu, alebo priechodziu montáž. 

Typy montáže

Kotvy je možné montovať rôznymi spôsobmi. Voľba pripojovacej montáže, priechodzej montáže, alebo dištancovanej montáže je do značnej miery určovaná situáciou.
 

Pripojovacia montáž

Pri pripojovacej montáži hmoždina, alebo kotva obvykle tvorí pripojenie na úrovni povrchu stavebného materiálu. Vŕtaný otvor v základe kotvy je väčší než upevňovaný diel. 
 

Priechodzia montáž

Pre sériovú montáž a zvlášť tam kde je viac než dva kotevné body na prvok sa normálne používa priechodzia montáž. Otvory v prvku je potom možné použiť ako vŕtaciu šablónu, lebo priemer otvoru v upevňovanom prvku je väčší než v stavebnom materiáli. Okrem uľahčenia postupu montáže sa dosahuje vyššia presnosť. Hmoždina, alebo kotva je zatlačená do otvoru cez upevňovaný prvok a potom upevnené na mieste. 
 

Dištancovaná montáž

Pokiaľ upevňovaný prvok má byť namontovaný spôsobom odolným proti tlaku a ťahu v určitej vzdialenosti od kotevného povrchu potom je vhodnou voľbou dištancovaná montáž. Pre tento účel je možno použiť chemické kotvy, oceľové kotvy s vnútorným metrickým závitom v kombinácii so skrutkami s hlavou, alebo závitové tyče s poistnými maticami.