text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Vedomostné centrum

      Kvalita & Technológia
      Cadenas 3D Portal
      Technická informácia

         Ocel
         Nerezová ocel
         Povrchové úpravy skrutiek
         Samopovoľovanie a uťahovanie
         Diely s nemetrickým závitom
         Ukotvenie

            Typy kotiev
            Záťaže
            Stavebné materiály
            Tlaková oblasť a Ťahová oblasť
            Montáž
            Podmienky pre montáž
            Praktická situácia

         Prevodné tabuľky

      Výber

ZÁŤAŽE

Záťaž kotvy je charakterizovaná: 
  • Rozmermi
  • Smerom
  • Bodom pôsobenia
Smer sily určuje či sa jedná o ťahovú silu, tlakovú silu, alebo strižnú silu. Ťahové a tlakové sily pôsobia po dĺžke kotvy. Strižné sily pôsobia v pravom uhle ku kotve.  Tieto sily, vyplývajúce z konštrukcie musia byť zachytené kotvou.  Často dochádza ku kombinácii zaťaženia, vedúce k výslednej záťaži kotvy.  Pokiaľ sily pôsobia v určitej vzdialenosti od povrchu stavebného materiálu, vedie to k vzniku ohybového momentu. 
 
Výpočet rozloženia síl v konštrukcii vedie k záťaži v upevnení. V ďalších výpočtoch sú zahrnuté bezpečnostné súčinitele. Veľkosť bezpečnostného súčiniteľa je určovaná stavebným technikom na základe bezpečnostných rizík a bezpečnostných smerníc. Pri voľbe kotvy je nutné tieto riziká posúdiť.  Európske technické osvedčenia a americká smernica stanovujú ako kvalifikáciu pre používanie stavebných kotevných prvkov či je záťaž stacionárna, alebo kvázistická. V praxi však vzniká tiež nestacionárne, alebo dynamické zaťaženie napríklad v konštrukcii žeriavov, konštrukcii výťahov, alebo konštrukcii strojov. Upevnenie prvkov, vystavených dynamickému zaťaženiu musí byť spravené pomocou špeciálne testovaných kotiev. Zvláštnou formou dynamickej záťaže vznikajúcej v dôsledku kolízie, zemetrasenia, alebo výbuchu je rázové zaťaženie.  Upevňovacie prvky vhodné na použitie s rázovou záťažou sú montované s označením rázového osvedčenia. 
 
 
 
1. Ťah
2. Tlak
3. Strih
4. F = šikmý ťah = kombinácia osového ťahu a strihu
5. F + ohybový moment = kombinácia ťahu a strihu vo vzdialenosti „e“
6. V + ohybový moment = strih vo vzdialenosti „e“