text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrum znalostí

      Kvalita a technologie
      Cadenas 3D Portal
      Technické informace

         Ocel
         Nerez
         Surface Treatments
         Self Locking
         Díly S Nemetrickým Závitem
         Ukotvení

            Typy kotev
            Zátěže
            Stavební materiály
            Tlaková a tahová
            Montáž kotev
            Podmínky pro montáž
            Praktická situace

         Převodní tabulky

      Sortiment

UKOTVENÍ 

Základ spolehlivé stavby.

Jako mistři v oboru šroubů poskytujeme svým zákazníkům rady v oblasti upevňovacích technologií každý den. Opakovaně se věnujeme tématům, jako je zajištění, montáž, vodíková křehkost a ukotvení. Komplexní téma, jako je ukotvení, vyžaduje mnohem podrobnější vysvětlení. Pokud budete po přečtení této informace chtít vědět více o volbě kotvy, rád vám poradí náš odborník na upevňování.
Kotvy jako základ spolehlivé stavby.
 
Upevnění zábradlí, ukotvení sloupu do základu a zavěšení kabelového kanálu jsou velmi rozdílné příklady použití kotev. S těmito příklady není obtížné si uvědomit důležitost spolehlivých kotev.
Volba a použití kotev a hmoždinek je ovlivňována velkým počtem podmínek. Pro začátek je důležitým faktorem zátěž na kotvě. Závisí na velikosti, směru a místě působení zátěže. Dále volbu kotvy nebo hmoždinky zásadně ovlivňuje typ materiálu stavby, do kterého se prvek bude ukotvovat.
Zátěž kotvy a charakteristika základního materiálu klade nároky na kotvu. Přetížení upevňovacích bodů a nedostatečná nosnost základního materiálu může vést k selhání kotvy.
 
Pro zabránění tomu je také mimořádně důležitá správná montáž. Průměr otvoru, hloubka otvoru, vyčištění otvoru, hloubka a vzdálenost od hrany a osové vzdálenosti představují základní parametry pro vytvoření spolehlivého ukotvení.
 
Pro dosažení spolehlivého ukotvení je nutno společně zajistit řadu podmínek. Proto vás nepřekvapí, že pro výpočty, na kterých je založena volba kotvy, jsou zapotřebí odborné znalosti. Po mnoho let byla konstrukce založena jen na konzervativních metodách, takže konečné ukotvení bylo daleko od ideálního stavu. S nástupem národních a mezinárodních směrnic je k dispozici výpočetní metoda, která bere v úvahu charakteristické hodnoty kotev pro různé formy selhání.
 
Ukotvení je komplexní problém a provedení nutných výpočtů není jednoduchá záležitost. Naši specialisté na upevnění vám samozřejmě rádi poradí při vašem výběru kotvy pro každou konkrétní situaci.