text.skipToContent text.skipToNavigation

SOUHRN ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÝCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI FABORY

Naše Zásady ochrany soukromých údajů se vztahují na naše webové stránky a značky, jmenovitě na www.fabory.com a na jakoukoli jinou webovou stránku, mobilní aplikaci nebo jinou službu online, která je spojena s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (společně naše "Služba"). Můžete si přečíst plnou verzi Zásad ochrany osobních údajů a následující souhrn.

JAK VYUŽÍVÁME OSOBNÍ INFORMACE A JAK JE ZÍSKÁVÁME? 

Shromažďujeme mnoho kategorií osobních údajů. Kategorie, které shromažďujeme, mohou zahrnovat: Informace o kontaktu a profilu; Komentáře, chaty a názory; Informace o platbách a transakcích; Informace o poloze; Informace poskytované sociálními sítěmi; Informace poskytované třetími stranami; Informace o podvodné nebo trestné činnosti související s vaším účtem.
 
Tyto osobní údaje od vás shromažďujeme různými způsoby, jako například:
 
 • Když nám předáváte vaše osobní údaje. Osobní informace o vás shromažďujeme, když se zaregistrujete na účet, uskutečníte nákup, zaregistrujete se pro marketingovou komunikaci nebo nám je pošlete.
 • Když používáte naši Službu. My (a partneři/třetí strany naším jménem) sbíráme některé vaše osobní informace automaticky, když používáte naši Službu a navštěvujete naše pobočky. 
Informace, které o vás shromažďujeme, můžeme propojit nebo zkombinovat z různých zdrojů, abychom vám pomohli zajistit stejnou uživatelskou zkušenost bez ohledu na to, jak s námi komunikujete - online, pobočka, mobilní telefon nebo sociální média.
 
Osobní informace používáme k poskytování naší Služby; ke splnění vašich požadavků, zpracování transakcí a vašemu kontaktování; chceme-li vám zaslat individualizovaný reklamní a propagační obsah a materiály; chceme-li analyzovat a vylepšovat naši Službu a naši činnost; a z jiných důvodů, které jsou podrobněji popsány v našich Zásadách ochrany osobních údajů. 
 
Více o tom, jak shromažďujeme a používáme informace, naleznete v našich úplných Zásadách ochrany osobních údajů.

JAK SDÍLÍME INFORMACE? 

Informace sdílíme za různých okolností, abychom mohli poskytovat naše služby, reagovat na vaše požadavky, zlepšovat vaše zkušenosti a provádět naši další činnost. Například můžeme sdílet informace: 
 
 • S našimi přidruženými společnostmi, které smějí používat vaše informace způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.  
 • S třetími stranami ke splnění vašeho požadavku, například když jste se rozhodli sdílet své aktivity na Fabory se svými přáteli a kontakty. 
Více o těchto a dalších způsobech, jimiž můžeme sdílet vaše osobní údaje, naleznete v našich úplných Zásadách ochrany osobních údajů.

JAKÉ PRÁVA A VOLBY MÁTE? 

Chceme, abyste porozuměli svým právům a volbám, pokud jde o způsoby, jakými můžeme zpracovávat vaše osobní údaje. V závislosti na způsobu používání Služby mohou tato práva a volby zahrnovat následující:
 • Individuální práva.  Podle platných zákonů na ochranu osobních údajů máte specifická práva, pokud jde o vaše osobní údaje, které uchováváme, včetně práva na přístup a vymazání a práva zabránit určitému typu zpracování. 
 • Zájmová reklama. Navštivte webové zdroje Evropské interaktivní aliance digitální reklamy, online zdroje Iniciativy pro síťovou reklamu a/nebo zdroje DAA a dozvíte se, jak můžete odmítnout určitou zájmovou reklamu. Některé z těchto možností odmítnutí nemusí být účinné, pokud váš prohlížeč není nastaven na přijímání souborů cookie. Navíc, pokud použijete jiné zařízení, změníte prohlížeče nebo vymažete soubory cookie, budete možná muset odmítnutí opakovat. 
 • Nastavení a předvolby souborů cookie. Cookies a další sledovací technologie můžete zakázat prostřednictvím nastavení v prohlížeči. 
 • Nastavení a předvolby e-mailu. Pokud už od nás nechcete přijímat marketingové e-maily, můžete se kdykoli rozhodnout, že se odhlásíte. Můžete také nastavit možnosti e-mailu, které brání automatickému stahování obrázků, jež mohou obsahovat sledovací technologie. 
Více o vašich právech a volbách naleznete v našich úplných Zásadách ochrany osobních údajů. 

OTÁZKY K NAŠIM ZÁSADÁM OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Pokud máte otázky ohledně našich Zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na adrese Data.Protection@fabory.com.  
_____________________________________________________________________________________________

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÝCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI FABORY

FABORY Czech s.r.o. ("Fabory", "my", "naše" nebo "nás") se zavazuje chránit vaše soukromé údaje. Tyto Zásady ochrany soukromých údajů vysvětlují, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány, uchovávány, zpracovávány, předávány a zpřístupňovány společností Fabory. 
 
Fabory je správce dat zodpovědný za ochranu vašich osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše webové stránky a značky, jmenovitě na www.fabory.com a na jakoukoli jinou webovou stránku, mobilní aplikaci nebo jinou službu online, která je propojena s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (společně naše "Služba"). 
 
Než přistoupíte k naší Službě nebo ji začnete využívat, ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli našemu shromažďování, ukládání, používání a zveřejňování vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 
Klikněte na níže uvedené odkazy a přejděte do každé části:
 1. JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAK JE VYUŽÍVÁME?
 2. INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ AUTOMATICKY
 3. SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ OD TŘETÍCH STRAN A ZÁJMOVÁ REKLAMA
 4. VAŠE VOLBY A KONTROLA NAD VAŠIMI INFORMACEMI
 5. JAK UCHOVÁVÁME A CHRÁNÍME VAŠE INFORMACE
 6. ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH INFORMACÍ
 7. VAŠE PRÁVA S OHLEDEM NA VAŠE INFORMACE
 8. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY
 9. JAK NÁS KONTAKTOVAT
 10. ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.  JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAK JE VYUŽÍVÁME? 

Osobní informace o vás shromažďujeme, když nám dobrovolně odešlete informace při použití naší Služby. To může zahrnovat informace, které nám poskytnete při registraci k účtu, uskutečnění nákupu, poslání hodnocení, zaslání zpráv, přihlášení k odběru e-mailových seznamů, informačních bulletinů nebo jiných forem marketingové komunikace, účasti na průzkumu, kliknutí na reklamu, uplatnění akce nebo použití jiné funkce naší Služby. 
 
Některé informace shromažďujeme automaticky, když používáte Službu, například informace o stránkách, na které se podíváte na naší Službě, o krocích, které podniknete v naší Službě nebo o zařízení, které používáte při přístupu k naší Službě. 
 
Můžeme také shromažďovat vaše informace od třetích stran. 
 
Kategorie osobních údajů, které shromažďujeme, mohou zahrnovat: 
 • Informace o kontaktu a profilu
 • Komentáře, rozhovory a názory
 • Informace o platbách a transakcích
 • Informace o poloze
 • Informace poskytované sociálními sítěmi
 • Informace poskytované třetími stranami
 • Informace o podvodné nebo trestné činnosti související s vaším účtem
Tabulka v Příloze 1 uvádí kategorie osobních informací, které o vás shromažďujeme, a způsob, jak tyto informace používáme. V tabulce je také uveden právní základ, na který se spoléháme při zpracování osobních údajů. 
 
Můžeme také sdílet informace s dalšími subjekty v souborné nebo jinak anonymizované podobě, která vás neidentifikuje přímo jako jednotlivce. 
 
Další informace o vašich právech a volbách týkajících se vašich informací naleznete v části Vaše volby a kontrola nad vašimi informacemi a Vaše práva s ohledem na vaše osobní údaje zde níže.
Pokud se rozhodnete nepředat nám osobní údaje, nemusíme být schopni poskytnout vám požadované produkty, služby nebo informace. 
 
Vaše aktivity a informace shromážděné od vás nebo na našich webových stránkách a mobilních aplikacích můžeme propojit nebo spojit s vašimi nákupy na pobočce, stejně jako s informacemi, které automaticky sbíráme pomocí sledovacích technologií. To nám umožňuje poskytnout vám individualizovanou zkušenost bez ohledu na to, jak s námi komunikujete - online, v pobočce, na mobilních či sociálních médiích. 

2.  INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ AUTOMATICKY 

Pokud použijete naši Službu, navštívíte naše pobočky, čtete naše e-maily nebo s námi jinak komunikujete prostřednictvím počítače nebo mobilního zařízení, my a naši partneři/třetí strany automaticky shromažďujeme informace o přístupu a používání Služby a informace o zařízení, které pro přístup ke Službě používáte. 
 
Tyto informace používáme k vylepšení a individualizaci vaší uživatelské zkušenosti, ke sledování a vylepšování našich webových stránek a služeb i k jiným interním účelům. 
 
Obvykle shromažďujeme tyto informace prostřednictvím různých sledovacích technologií včetně souborů cookie, objektů Flash, webových signálů, vložených skriptů, technologií pro zjištění polohy a podobných technologií (společně "sledovací technologie"). 
 
Informace, které o vás automaticky shromažďujeme, mohou být propojeny s dalšími osobními informacemi, které shromažďujeme přímo. 
 
Tabulka v Příloze 2 uvádí kategorie osobních informací, které o vás my a naše třetí strany shromažďujeme, a způsob, jak tyto informace používáme. V tabulce je také uveden právní základ, na který se spoléháme při zpracování osobních údajů. 
 
Můžeme také sdílet informace s dalšími subjekty v souborné nebo jinak anonymizované podobě, která vás neidentifikuje přímo jako jednotlivce. 
 
Další informace o třetích stranách, které používají technologie, naleznete v dokumentu Příloha 3.
Další informace o vašich právech a volbách týkajících se vašich informací včetně sledovacích technologií naleznete v části Vaše volby a kontrola nad vašimi informacemi zde níže.

3.  SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ OD TŘETÍCH STRAN A ZÁJMOVÁ REKLAMA 

ZÁJMOVÁ REKLAMA
Účastníme se zájmové reklamy a využíváme reklamní společnosti třetích stran k poskytování cílené reklamy založené na vaší historii prohlížení. Umožňujeme online reklamním sítím třetích stran, společnostem sociálních médií a službám dalších třetích stran shromažďovat průběžně informace o vašem používání našich webových stránek a mobilních aplikací, aby mohli hrát nebo zobrazovat reklamy v naší Službě, na jiných webových stránkách, aplikacích nebo službách, které můžete používat a na jiných zařízeních, které můžete používat. Obvykle, i když ne vždy, jsou informace používané pro zájmovou reklamu shromažďovány prostřednictvím souborů cookie nebo podobných sledovacích technologií, jež rozpoznávají zařízení, které používáte, a shromažďují informace včetně informací o toku kliknutí, typu prohlížeče, času a datu a jiné informace. 
 
S reklamními partnery-třetími stranami můžeme sdílet společný identifikátor účtu (například e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno), abychom pomohli s vaší identifikací ve všech zařízeních. My a naši partneři/třetí strany tyto informace používáme k tomu, aby reklamy zobrazující se na internetu lépe odpovídaly vašim zájmům, jakož i poskytování služeb souvisejících s reklamou, jako je hlášení, přiřazení, analýza a průzkum trhu. Přečtěte si Vaše volby a kontrola nad vašimi informacemi níže, abyste se dozvěděli víc o tom, jak můžete kontrolovat zájmovou reklamu.
Widgety sociálních médií a reklama
Naše Služba může zahrnovat funkce sociálních médií, jako je například tlačítko Like ve Facebooku, Google Plus, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter nebo jiné widgety. Tyto společnosti sociálních médií vás mohou rozpoznat a shromažďovat informace o vaší návštěvě naší Služby a mohou nastavit soubor cookie nebo použít jiné sledovací technologie. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto společností. 
 
Zobrazujeme cílenou reklamu prostřednictvím sociálních mediálních platforem, jako je Facebook, Twitter, Google a další. Tyto společnosti mají programy založené na zájmových reklamách, které nám umožňují směřovat reklamu na uživatele, kteří projevili zájem o naši Službu, když jsou tito uživatelé na platformě sociálních médií, nebo na skupiny dalších uživatelů, kteří se vyznačují podobnými rysy, jako jsou pravděpodobné obchodní zájmy a demografie. Tyto reklamy se řídí zásadami ochrany osobních údajů těch sociálních mediálních společností, které je poskytují. 
Informace o uživatelské zkušenosti  
Na některých našich webových stránkách nebo službách používáme nástroje třetích stran k monitorování informací o uživatelské zkušenosti. Tyto nástroje automaticky shromažďují informace o použití, včetně kliknutí a pohybů myší, posouvání stránek a jakéhokoli textu zadaného do webových formulářů. Shromažďované informace neobsahují hesla, údaje o platbě ani jiné citlivé osobní údaje. Tyto informace využíváme pro analýzu, optimalizaci a zlepšování použitelnosti webových stránek. Nepovolujeme, aby tyto informace byly sdíleny nebo používány třetími stranami k jejich vlastním účelům.
 
Můžeme také sdílet informace s ostatními v souborné nebo jinak anonymizované podobě, která vás neidentifikuje přímo jako jednotlivce. 
 
Podívejte se prosím na Přílohu 3 která uvádí poskytovatele služeb/třetí strany, s nimiž spolupracujeme, abychom mohli nabídnout odkazy mezi zařízeními, reklamní služby a analýzu webových stránek.

4.  VAŠE VOLBY A KONTROLA NAD VAŠIMI INFORMACEMI

Nastavení sdílení profilu a dat:  Na stránce účtu můžete aktualizovat informace o profilu, například uživatelské jméno, adresu nebo fakturační údaje, a můžete změnit vaše předvolby sdílení dat. 
 
Jak kontrolovat předvolby e-mailu:  Můžete přestat přijímat naši propagační e-mailovou komunikace kliknutím na odkaz "Odhlásit se" uvedený v této komunikaci. Snažíme se o co nejrychlejší zpracování všech žádostí o odhlášení. Není ale možné odhlásit se z komunikace týkající se služby (např. ověření účtu, transakční komunikace, změny/aktualizace funkcí Služby, technická a bezpečnostní upozornění).
 
Úprava nebo vymazání vašich informací:  Máte-li jakékoli dotazy ohledně kontroly, úpravy nebo vymazání vašich informací nebo chcete-li odstranit vaše jméno nebo komentáře z našich webových stránek nebo z veřejně zobrazeného obsahu, můžete nás kontaktovat přímo na Data.Protection@fabory.com. Nejsme ale schopni měnit nebo vymazat vaše informace za všech okolností. 
 
Zeměpisná poloha a poloha v pobočce: Sledování polohy můžete řídit úpravou nastavení služeb určování polohy ve svém mobilním zařízení. My však můžeme i nadále přibližně určit vaši polohu na základě IP adresy, když přistupujete k Službě prostřednictvím počítače nebo zařízení.
 
Předvolby cookies, sledování a zájmové reklamy:  
 • Soubory cookie a cookie Flash. Většina prohlížečů umožňuje upravit nastavení prohlížeče tak, aby: (i) vás upozornil, když dostanete soubor cookie, a vy si můžete vybrat, zda jej přijmete nebo ne; (ii) zakázal stávající soubory cookie; nebo (iii) nastavil automatické odmítnutí souborů cookie prohlížečem.  

  Blokování nebo vymazání souborů cookie může mít negativní dopad na vaše zkušenosti s používáním Služby, protože některé funkce a služby v naší Službě nemusí fungovat správně.  

  Můžete nastavit možnosti e-mailu tak, abyste zabránili automatickému stahování obrázků, které mohou obsahovat technologie umožňující nám zjistit, zda jste si prohlíželi nebo se jinak zabývali našimi emaily. 

  Vymazáním souborů cookie se neodstraní objekty místního úložiště (LSO), jako jsou například objekty Flash a HTML5. Chcete-li spravovat nastavení a předvolby souborů cookie Flash, musíte použít správce nastavení na webových stránkách společnosti Adobe nebo klikněte zde. Pokud se rozhodnete smazat objekty Flash z naší Služby, nebudete mít přístup k celé službě nebo jejím částem, ani nebudete moci využívat nabízených informací a služeb. 
 • Zájmová reklama. Chcete-li se dozvědět o zájmové reklamě a o tom, jak můžete některé z těchto reklam odmítnout, můžete navštívit internetové zdroje Iniciativy pro síťovou reklamu na adrese http://www.networkadvertising.org/choices, zdroje DAA na adrese www.aboutads.info/choices a / nebo Vaše online volby na www.youronlinechoices.com/uk.  
 • Odkazy mezi zařízeními. Vezměte prosím na vědomí, že odmítnutí přijímat zájmovou reklamu prostřednictvím iniciativy NAI a DAA nebo zdrojů Vaší online volby odhlásí uživatele od přijímání zájmových reklam pouze na daném typu prohlížeče nebo zařízení, ale uživatel může dál dostávat zájmovou reklamu na jiných zařízeních. Musíte se proto odhlásit v každém prohlížeči nebo zařízení, které používáte. 
 • Mobilní reklama. Zájmovou reklamu můžete také omezit prostřednictvím nastavení v mobilním zařízení výběrem možnosti "Omezit sledování reklam" (iOS) nebo "Odmítnout zájmové reklamy" (Android). Některé - ale ne všechny - zájmové reklamy, které jsou zobrazovány prostřednictvím mobilních reklamních sítí, můžete také odmítnout na http://youradchoices.com/appchoices a stažením mobilní aplikace AppChoices.    
 • Některé z těchto možností odmítnutí nemusí být účinné, pokud váš prohlížeč není nastaven na přijímání souborů cookie. Pokud vymažete soubory cookie, změníte nastavení prohlížeče, přepnete prohlížeče nebo počítače nebo použijete jiný operační systém, musíte znovu provést odmítnutí. 

5.  JAK UCHOVÁVÁME A CHRÁNÍME VAŠE INFORMACE

Ukládání a přenos dat:  Vaše informace shromážděné na našich webových stránkách mohou být přenášeny, uchovávány a zpracovávány v jiných zemích včetně zemí mimo Evropskou unii, ve kterých má společnost Fabory nebo její přidružené společnosti nebo poskytovatelé služeb svá zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že tyto interní i externí mezinárodní přenosy vašich osobních údajů jsou prováděny na základě příslušných záruk, a sice standardních doložkách o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí. Pokud se chcete o příslušných bezpečnostních opatřeních dozvědět víc, obraťte se na nás pomocí údajů uvedených dále v části 9 . 
 
Bezpečné uchování vašich informací:  Bezpečnost vašich informací je pro nás velmi důležitá, a proto jsme zavedli bezpečnostní opatření k zachování integrity a bezpečnosti informací, které shromažďujeme a které sdílíme s našimi poskytovateli služeb. Nicméně žádný bezpečnostní systém není neprostupný a nemůžeme proto zaručit 100% bezpečnost našich systémů. V případě, že by jakékoli informace v naší správě byly ohroženy v důsledku narušení bezpečnosti, podnikneme přiměřené kroky k prošetření situace a tam, kde je to vhodné, upozorníme osoby, jejichž informace mohly být ohroženy, a podnikneme další kroky v souladu s platnými zákony a předpisy.
 
Uchovávání informací: Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění účelů, pro něž jsme je shromažďovali, včetně účelů našich oprávněných obchodních zájmů a splnění jakýchkoli právních požadavků nebo požadavků na podávání zpráv.
 
K určení vhodného období uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje a platné právní požadavky.

6.  ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími kategoriemi příjemců pro účely uvedené v Přílohách:
 • Naše přidružené společnosti a společnosti ve stejné skupině společností jako my:  naše přidružené společnosti a dceřiné společnosti (t.j. jakákoli organizace nebo značka, kterou vlastníme nebo kontrolujeme) nebo konečná holdingová společnost Torqx Capital Partners (tj. jakákoli organizace, která nás vlastní nebo kontroluje) a jakékoli dceřiné společnosti, které vlastní. Tyto společnosti mohou používat vaše osobní údaje stejným způsobem jako my v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Třetí strany na vaši žádost: můžete se rozhodnout sdílet své aktivity na Fabory se svými přáteli prostřednictvím e-mailu, SMS nebo v různých sítích sociálních médií. 
 • Propagační partneři: třetí strany, s nimiž spolupracujeme při pořádání soutěží a loterií nebo jiných propagačních aktivitách, jsou obvykle uvedeni pod svým jménem v oficiálních pravidlech soutěže nebo loterie.
 • Vybrat třetí strany: takové třetí strany, aby vám mohli poskytovat informace a marketingové zprávy o produktech nebo službách, které vás mohou zajímat. Chcete-li odmítnout sdílení vašich osobních informací s těmito společnostmi, viz dále Vaše volby a kontrola nad vašimi informacemi.
 • Poskytovatelé služeb a poradci: dodavatelé/třetí strany a další poskytovatelé služeb vykonávající služby našim jménem, které mohou zahrnovat identifikaci a poskytování cílených reklam, poskytování poštovních nebo e-mailových služeb, daňové a účetní služby, plnění produktů, zpracování plateb, zvyšování kvality údajů, prevenci podvodů, webhosting nebo poskytování analytických služeb. 
 • Dodavatelé: osobní údaje můžeme sdílet s našimi dodavateli produktů pro logistické účely a pro zlepšení distribuce, pro řešení záruk a souvisejících otázek v případě odvolání nebo slevy produktu a v souvislosti s námi pořádanými výstavami, kde je dodavatel vystavovatelem.
 • Zveřejnění: když sdělíte zpětnou vazbu nebo vystavíte uživatelský příspěvek na našich stránkách. Pokud například pošlete recenzi na produkt na naše webové stránky nebo komentář na naše stránky sociálních médií, vaše informace, například vaše křestní jméno, první písmeno příjmení, stát vašeho bydliště a vaše komentáře se mohou zobrazit na našich webových stránkách nebo na našich stránkách sociálních médií.
 • Kupující a třetí strany v souvislosti s obchodní transakcí: osobní údaje mohou být sděleny třetím stranám v souvislosti s transakcí související s Fabory, jako je fúze, prodej majetku nebo akcií společnosti Fabory, reorganizace, financování, změna kontroly nebo akvizice celého podniku nebo jeho části jiným subjektem Torqx nebo třetí osobou nebo v případě konkurzu nebo souvisejících či obdobných řízení; a 
 • Vymáhání práva, regulátoři a další strany z právních důvodů: třetí strany, jak to vyžaduje zákon nebo předvolání pod hrozbou soudu, nebo pokud se přiměřeně domníváme, že taková akce je nezbytná k tomu, aby se: (a) dodržel zákon a přiměřené požadavky donucovacích orgánů; (b) prosadily naše Smluvní podmínky nebo chránila bezpečnost nebo integrita naší Služby; a /nebo (c) vykonávala nebo chránila práva, majetek nebo osobní bezpečnost našich společností, našich zákazníků nebo jiných subjektů.
PayPal. Používáme PayPal jako platební prostředek, který nám umožňuje prodávat naše produkty. Všechny transakce PayPal podléhají zásadám ochrany soukromí PayPal, které jsou k dispozici zde: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.

7.  VAŠE PRÁVA S OHLEDEM NA VAŠE INFORMACE

Kromě způsobů, kterými můžete spravovat používání vašich údajů, uvedených výše v části 4 , máte následující specifická práva podle platných zákonů o ochraně osobních údajů, pokud jde o vaše osobní údaje, které vlastníme:
 • Právo na přístup. Právo získat přístup k vašim osobním informacím spolu s určitými souvisejícími informacemi;
 • Právo na přenositelnost dat. Právo na získání vašich osobních údajů v běžně používaném formátu a na přenesení vašich osobních údajů na jiného správce údajů.
 • Právo na opravu. Právo na opravu vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto osobní údaje nepřesné nebo neúplné; 
 • Právo na vymazání. Právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu za určitých okolností, například v případech, kdy osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo zpracovávány; a
 • Právo na omezení. Právo na omezení při zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností, jako např. v případě, že jste zpochybnili správnost osobních údajů, na období umožňující nám ověřit správnost těchto osobních údajů.
 • Právo na námitku. Právo na námitku ke zpracování vašich osobních údajů z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci a na námitku ke zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu souvisejícím s takovým přímým marketingem.
Chcete-li uplatnit jedno z těchto práv, klikněte prosím zde a odešlete svoji žádost prostřednictvím našeho portálu. Portál vyžaduje o vaší osobě pouze omezené informace potřebné k vyřízení vaší žádosti. Případně nás můžete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části 9 zde níže. 
 
Máte rovněž právo podat stížnost místnímu úřadu pro ochranu údajů. Další informace o tom, jak kontaktovat místní úřad pro ochranu údajů, naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

8.  ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY

Služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran našich obchodních partnerů, inzerentů a weby sociálních médií a naši uživatelé mohou posílat odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud použijete odkaz na některou z těchto webových stránek, upozorňujeme vás, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich zásady. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání a pochopili, jak shromažďují, používají a sdílejí informace. Nejsme zodpovědní za postupy týkající se ochrany soukromí nebo za obsah na webových stránkách třetích stran. 

9.  JAK NÁS KONTAKTOVAT

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo webových stránek, obraťte se na pracovníka ochrany údajů na adrese Data.Protection@fabory.com

10.  ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme občas upravovat nebo aktualizovat, aby odrážely změny v naší činnosti a praxi, a měli byste je proto pravidelně kontrolovat. Jakmile provedeme změny těchto Zásad ochrany osobních údajů, aktualizujeme datum "poslední revize" v dolní části této stránky.  Pokud máme vaši e-mailovou adresu, upozorníme vás na jakékoli zásadní změny těchto Zásad.  Pokud máte námitky proti jakýmkoli změnám, můžete svůj účet zavřít. Pokračovat v používání našich služeb po zveřejnění změn v těchto Zásadách ochrany osobních údajů znamená, že jste si změny přečetli a pochopili je.
 
Datum účinnosti: 25. května 2018.
 
Klikněte zde pro tabulky
Klikněte zde pro stažení zásad ochrany osobních údajů
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.