text.skipToContent text.skipToNavigation

 

ZÁKLADY MECHANIKY VRUTŮ DO DŘEVA

UPÍNACÍ SÍLA

Tři obrázky níže znázorňují rozdíly síly vzájemného upnutí částí dřeva:

 

Na obrázku vlevo jsou obě části sevřeny, protože vrut je zašroubován pouze do spodní části. Obrázek uprostřed znázorňuje tlustší horní část neupnutou, protože závit je zašroubován do obou částí dřeva. Vpravo je stejná tloušťka horního dřeva, ale i otvor předvrtaný pouze v této části dřeva; protože závit není v této horní části zašroubován, je horní část upnuta ke spodní. Ke stanovení délky upnutí vrutu je nutné přidat míry části bez závitu a s obrušovacími žebry. Další možností je odečtení závitové části od celkové délky a výsledkem je délka upnutí.

ROZŠTÍPNUTÍ

Když jsou vruty do dřeva použity bez předvrtání, má většina typů dřeva tendenci k rozštípnutí podél vlákna dřeva. Když není do dřeva předvrtán otvor pro vrut, vrut si místo vytvoří sám odtlačením dřeva. Tlak do strany (radiální díly) vyvíjené takto vrutem jsou pro dřevo příliš vysoké, takže dojde k jeho rozštípnutí. Tlustší vruty samozřejmě vyvíjejí vyšší tlak než vruty tenčí, takže riziko rozštípnutí se zvyšuje s tloušťkou vrutu.

Tradiční vruty do dřeva vyvíjejí vyšší tlak než vruty do dřevotřísky, což je dáno rozdíly v tloušťce jádra závitu a ostrosti závitu. Vruty do dřeva jako Maxxfast nebo Heco Topix si většinu potřebného prostoru vysoustruží díky své drážkované špičce typu Mooncut a obrušovacím žebrům. Díky tomu se napětí ve dřevě a tendence k rozštípnutí minimalizuje bez ohledu na tloušťku vrutu.  

Vždy pamatujte na to, že k rozštípnutí dřeva nebo k ukroucení vrutu může přesto dojít, pokud je vrut zašroubován příliš hluboko.

 

MONTÁŽ KOVU KE DŘEVU

Při připevňování tvrdých součástí, například kovových, ke dřevu za pomoci vrutů do dřeva je nutné vruty zašroubovávat opatrně.

Jak se závit vrutu zařezává do dřeva o jeden závit za otáčku, síla tahu vrutu velice rychle vzroste, jakmile se hlava vrutu dostane do kontaktu s povrchem materiálu. Pokud po dosednutí hlavy vrutu na povrch materiálu provedete dotažení příliš velkou silou, může dojít k narušení dřeva nebo selhání vrutu.

 

 

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.