text.skipToContent text.skipToNavigation

Praktická situace

 
Praktické důsledky používání těchto výpočetních metod a montáž odpovídajících kotev ukazuje důležitost provedení správné volby. V našem příkladu je nutno upevnit zábradlí do betonové podlahy blízko hrany. Kotva s možností 6 by byla odpovídající, ale je nutno poznamenat, že použitá výpočetní metoda C ignoruje řadu aspektů. Při testování kotvy tohoto typu se bere v úvahu jen několik aplikačních parametrů a kritérií selhání. Pro spolehlivé ukotvení je nutno použít velké bezpečnostní parametry. V praxi to znamená velkou vzdálenost od hrany a osovou rozteč. Pokud by zde byla zvolena kotva s možností 1, pak jsou uvažovány všechny formy selhání a všechny směry zatížení. V porovnání s kotvou podle možnosti 6 to vede k menším vzdálenostem od hrany a osovým roztečím. Kotva s možností 1 je často nákladnější než kotva s možností 6. Avšak cena kotvy může být zavádějící.
 
Celková cena upevnění je často mnohem vyšší při použití zdánlivě levné kotvy s možností číslo 6. To je proto, že volba této kotvy znamená, že bude nutno použít více než jednu kotvu a že kotevní deska musí být větší a tlustší. Kromě vyšších nákladů na kotevní desky je montáž delší, což vede k vyšším nákladům na práci. Proto při volbě kotvy pro aplikaci je velmi důležité, aby vaše volba byla založena na všech aspektech upevnění. Ve velmi obecné rovině a bez technických detailů je provedení dáno situací, ve které se porovnávají dvě možnosti a kde je možno zdůvodnit jednoduché vyhodnocení tohoto řešení. Avšak reálná situace je mnohem složitější a vyžaduje důkladné znalosti uvedených výpočetních metod a všech podstatných informací, popsaných v pokynech. Provedení všech nutných výpočtů není jednoduchá úloha, ale s pomocí návodů s výpočetními příklady nebo softwaru, vyvinutého k tomuto účelu, můžete rychle dosáhnout odpovědné volby.
Chtěli byste vědět více o správné volbě kotvy pro konkrétní aplikaci? Naši odborníci na upevnění vám mohou povědět vše, co chcete vědět o kotvení a ostatních aspektech upevňovací technologie.
 
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.