text.skipToContent text.skipToNavigation

Montáž

Zátěž a stavební materiál, ke kterému se prvek má upevnit, je rozhodující pro volbu kotevního výrobku. Avšak pokud tento výrobek není namontovaný správným způsobem, kotva pravděpodobně neuspokojí vaše požadavky. Kromě toho ne každý výrobek je vhodný pro každou montážní metodu. Každý výrobek má specifikace pro hloubku vrtaného otvoru, hloubku kotvy, vzdálenost od hrany a osovou rozteč. Pro dosažení spolehlivého ukotvení je nutno dodržet specifikace, související s výrobkem. Montáž kotvy začíná vyznačením otvorů na místě ukotvení. Po vyvrtání a vyčištění vhodného otvoru se hmoždinka nebo kotva umístí do správné polohy a odpovídajícím způsobem upevní na místě. Pokud je nutno prvky upevnit ve dvou nebo více kotevních bodech, je žádoucí, aby vrtané otvory byly správně umístěné. K tomu můžete použít vrtací šablonu nebo průchozí montáž.

Typy montáže

Kotvy je možno montovat různými způsoby. Volba připojovací montáže, průchozí montáže nebo distancované montáže je do značné míry určována situací.
 

Připojovací montáž

Při připojovací montáži hmoždinka nebo kotva obvykle tvoří připojení na úrovni povrchu stavebního materiálu. Vrtaný otvor v základu kotvy je větší než upevňovaný díl.
 

Průchozí montáž

Pro sériovou montáž a zvláště tam, kde je více než dva kotevní body na prvek se normálně používá průchozí montáž. Otvory v prvku je pak možno použít jako vrtací šablonu, neboť průměr otvoru v upevňovaném prvku je větší než ve stavebním materiálu. Kromě usnadnění postupu montáže se dosahuje vyšší přesnosti. Hmoždinka nebo kotva je zatlačena do otvoru skrz upevňovaný prvek a pak upevněna na místě.
 

Distancovaná montáž

Pokud upevňovaný prvek má být namontovaný způsobem, odolným proti tlaku a tahu v určité vzdálenosti od kotevního povrchu, pak je vhodnou volbou distancovaná montáž. Pro tento účel je možno použít chemické kotvy, ocelové kotvy s vnitřním metrickým závitem v kombinaci se šrouby s hlavou nebo závitové tyče s pojistnými maticemi.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.