text.skipToContent text.skipToNavigation

Etikai viselkedési normák 

Budapest, 2015/02/19
Tisztelt Üzletfelünk!
A Fabory elkötelezett a legmagasabb termékminőség, őszinteség, becsületesség és üzleti tisztesség mellet. Ennek eredményeként elvárjuk üzleti partnereinktől, hogy magas etikai normákat tartsanak be, tartsák be az összes vonatkozó törvényt, és még a helytelenség vagy összeférhetetlenség látszatát is kerüljék.. Ez magában foglalja az Egyesült Királyság Vesztegetési törvényének, az Egyesült Államok Külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló törvényének és hasonló törvényeknek való megfelelést.
Ebből a célból szeretnénk tájékoztatni az üzleti partnereinket, hogy a velünk való üzletkötés a mellékelt Etikai viselkedési normáknak való megfeleléstől függ, és a továbbiakban ez a követelmény szerves része lesz az üzleti kapcsolatunknak.
Köszönjük a folyamatos támogatásukat és az együttműködésüket!
Üdvözlettel

Etikai viselkedési normák 

1.       Csak törvényes és etikus üzleti gyakorlatokat használhat az üzleti magatartásában, és teljesen mértékben eleget kell tennie minden törvénynek a kereskedelmi vagy közszféra korrupcióira vonatkozóan, beleértve az Egyesült Államok Külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló törvényét, az Egyesült Királyság Vesztegetési törvényét meg kell felelnie az OECD külföldi, hivatalos nemzetközi üzleti tranzakciók megvesztegetése elleni küzdelemről szóló egyezménynek, a helyi korrupcióellenes törvényeket és a kereskedelmi vagy közszférában a kenőpénzek elfogadását, pénzmosást és terrorizmust tiltó törvénynek.
2.       Sem Ön, sem az alkalmazottai vagy ügynökei nem fognak
a.        Fizetni, ajánlatot vagy ígéretet tenni vagy fizetést engedélyezni bármilyen pénzbeli vagy egyéb értékre vonatkozóan közvetve vagy közvetlenül semmilyen személynek – akik közé beletartozik (de nem csak rájuk korlátozva) bármilyen kormányhivatalnok vagy alkalmazott, bármilyen politikai pártot vagy politikai tisztségre jelölt, állami, nemzetközi szervezetek alkalmazottai vagy tisztviselői – azon célból, hogy elősegítsen vagy jutalmazzon valamilyen kedvező cselekedetet, vagy bármilyen jogtalan előnyt szerezzen kereskedelmi ügyletek vagy kormányügyek során. 
b.       Hálapénzt, kenőpénzt fizetni vagy nyomást gyakorolni semmilyen kormányhivatalnokra még akkor sem, ha ez szokványosnak tűnik vagy az uralkodó üzleti gyakorlatokkal összhangban van.
i.      A tiltott kifizetés például minden olyan kifizetés a kormány bevándorlási, munkaügyi és társadalombiztosítási tisztviselőinek, amely befolyásolja a döntésüket a Vállalkozóval kapcsolatban; kormánybeszerzési ügynökök véleményének befolyásolására vonatkozó kifizetések, azon célból, hogy vásároljanak Fabory  termékeket; bármilyen azon célú kifizetés a vámtisztviselőknek, hogy felgyorsítsák az importálni kívánt termékek kezelését vagy, hogy lecsökkentsék a fizetendő vámot; bármilyen olyan célú kifizetés tisztviselőknek, hogy lecsökkentsék az adókat vagy felgyorsítsák az adóügyek végrehajtását; az utazási költségek minden kifizetése; hozzájárulás egy kormánytisztviselő-jelölt választási kampányhoz vagy ajándékot adni (névleges értéken felül) bármilyen intézmény tisztviselőjének, aki szabályozza a Fabory üzleteit vagy aki jelenlegi vagy potenciális vásárlónk vagy beszállítónk.
c.        Nem fog ajánlani vagy elfogadni ajánlatot vagy ajándékot, mintákat vagy bármilyen más értékkel bíró dolgot vagy hasonló befolyásoló ajánlatot Fabory vagy bármilyen más vásárlótól vagy vásárlónak. 
3.       A Fabory kérésére engedélyezi a Fabory ellenőrzéseit és elfogadja, hogy a könyvvizsgálók teljes hozzáféréssel rendelkeznek, valamint, hogy értékeléseket végezzenek az elvégzett munkához, szolgáltatáshoz vagy a Fabory számára biztosított berendezéshez kapcsolódó összes nyilvántartásból és jelentsék az Egyesül Államok Külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló törvény, Egyesült Királyság Vesztegetési törvény vagy egyéb alkalmazandó törvény vagy rendelet esetleges megsértését, tekintettel a következőkre:
i.      a meglévő megfelelési programok és magatartási kódexek hatékonysága
ii.      a Fabory számára kifizetett pénzeszközök eredete és törvényessége;
iii.      saját vagy leányvállalathoz és közös vállalkozáshoz tartozó  számlakönyvek, nyilvántartások és számlák az elvégzett munkákról vagy szolgáltatásokról, vagy a Fabory számára biztosított berendezésekről;
iv.      minden, az elvégzett munkával kapcsolatos Faborytól kapott pénz, vagy szolgáltatás, vagy a Fabory számára biztosított berendezés.
4.       Kijelenti, hogy nem ügynök, alkalmazott, tisztviselő és nem tag egy kormányban és ügynökségben sem és nem játszik szerepet semmilyen formában egy kormányban sem, valamint értesíti a Fabory vállalatot ezen státuszának vagy képviseletének minden változásáról.
5.       Ön, alkalmazottai és ügynökei teljes mértékben együtt fognak működni a tevékenységeinek vizsgálatában, amelyet végezhet a Fabory vagy bármilyen állami, jogi vagy szabályozó testület.
6.       A Fabory visszatarthatja az eljárást az Önnel kötött megállapodás értelmében akkor, ha a Fabory vállalatnak oka van azt gondolni, hogy a tevékenységeit állami, jogi vagy szabályozó testület vizsgálja át.  A Fabory visszatarthatja a kifizetéseket addig, amíg a testületek azt javasolják, amíg a vizsgálat be nem fejeződött, és a testület nem döntött arról, hogy megfelelő magatartást tanúsított és minden alkalmazandó törvénynek, szabálynak és rendeletnek megfelelt és hivatalosan is mentes minden törvénytelenségtől.
7.       Ha megsért bármilyen, a megállapodásunkban meghatározott etikai normát, akkor nem lesz jogosult és ezáltal lemond arról a jogáról, hogy igényeljen vagy kapjon jelen Megállapodás alapján bármilyen kompenzálást.
8.       Ha tudomást szerez bármilyen etikai megfelelés vagy üzleti magatartással kapcsolatos ügyről a Fabory-val, annak termékeivel vagy a Fabory bármelyik alkalmazottjával vagy képviselőjével kapcsolatosan, amint az észszerűen megvalósítható, de legalább 30 napon belül értesíti a Fabory vállalatot az ügyről. Az ilyen értesítést a Fabory jogi tanácsadójának lehet megküldeni.
9.       Évente kell benyújtani egy írásos igazolást arról, hogy továbbra is megfelelt ezeknek a normáknak, beleértve de korlátozás nélkül a pénzügyi kimutatásokat és információkat, amelyeket jogosan kérhet a Fabory vállalat.
10.    Tudomásul veszi, hogy ezen bekezdés megszegésével alapjaiban sérti meg a megállapodásunkat.  
11.    Ezennel igazolja, hogy minden átvilágításban a megadott információk hitelesek, teljesek és pontosak voltak. Írásban fogja értesíteni a Fabory vállalatot minden lényeges változásról az átvilágítás során megadott eredeti információkhoz képest, és beleegyezik, hogy a Fabory vállalatnak jogában áll felülvizsgálnia a kinevezését ilyen esetben. Az ilyen információk lényeges kihagyása vagy elferdítése a megállapodás azonnali megszűnését vonja maga után anélkül, hogy a Fabory bármilyen felelősséggel tartozna Önnek.
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.