text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH CONV TL SYST NR 922N ROLLBOX

  1. Číslo materiálu G0016.001.922
  2. EAN 4018754174454
  3. UBB 500504957589
  4. UNSPSC 24112401
  5. Číslo materiálu výrobcu 96480002

Cena za 
-


Balenie 1

So 4 ks kolieskami priemeru 125 mm, z ktorých 2 ks sú otoèné valèeky, jedno s fixaènou brzdou. Je vybavený s 5 ks zásuviek striebornej farby (rozmery: 4 ks výšky 60 mm a 1 ks výšky 80 mm). Zásuvky vo vysunutej polohe sú fixovate¾né a vyberateľné. Na vrchnej èasti vozíka sú priehradky z olejuvzdornej a skydroluvzdornej umelej hmoty, pre ukladanie drobných súèiastok. Na bok vozíka je možná dodatoèná montáž držiaka è. SDH 921 pre spraye (prosíme objedna zvl᚝).

Dĺžka (L) (mm) 800
Šírka (v mm) 600
Farba Červená
Počet zásuviek 5