text.skipToContent text.skipToNavigation

SLUŽBY

      eCommerce
      KeepStock

         Label
         Scan
         RFID
         Onsite
         Optical Bin

KeepStock®

Prečo používať riadenie zásob?

Riadenie zásob je jedným z najlepších spôsobov znižovania nákladov podniku Môže byť skutočnou výzvou nájsť tú správnu rovnováhu zásob v sklade. Pri nadmerných zásobách riskujete, že vaše peniaze budú „ležať na policiach“. Pokiaľ sú však zásoby príliš nízke, hrozí zase nebezpečenstvo oneskorenia výroby! Viete, aká časť zásob sa obmieňa pomaly – alebo vôbec?
 
Viete koľko času trávite vy alebo vaši zamestnanci výberom dodávateľov alebo produktov, objednávaním, preberaním dodaného tovaru, správou a sledovaním stavu zásob na sklade? Riešenia nariadenie zásob KeepStock® od spoločnosti Fabory pomôžu vášmu podniku ušetriť čas, peniaze a priestory!
 

Prístup spoločnosti Fabory

Riadenie zásob nie je uniformným riešením pre všetkých Sme si vedomí skutočnosti, že každý podnik má vlastné a unikátne ciele a výzvy. Práve preto spoločnosť Fabory ponúka prispôsobené riešenia, ktoré vám pomôžu znížiť náklady, zvýšiť produktivitu a dosiahnuť zlepšenie skladového hospodárstva takým spôsobom, ktorý je pre vás najvhodnejší.
 
Náš odborník na riadenie zásob v spolupráci s vami posúdi vaše zásoby a určí spôsob a miesto ich použitia. Až potom vám poradíme, akú úroveň integrácie a aký typ riešenia pre uskladnenie by bol pre vás najvhodnejší. Z jednoznačných správ o použití získate prehľad o používaní materiálu a zároveň vstup potrebný na optimalizáciu vašich zásob vzhľadom na meniace sa potreby.
 
Vieme, že neexistuje jedno riešenie vhodné pre každý podnik.