text.skipToContent text.skipToNavigation

O Nás

      O Fabory
      Certifikáty
      Podniková a sociálna zodpovednosť
      Správy
      Kariéra

Podniková a sociálna zodpovednosť

Tu nájdete odkaz na dokument Politiky QMS Fabory.

Prostredie 

Fabory vyvíja značné úsilie na zavedenie politiky udržateľnosti, ktorú zdieľa so spoločnosťou Grainger. Ale aj predtým, než sa stala súčasťou spoločnosti Grainger, bola Fabory jednou z prvých spoločností na trhu, ktoré mali environmentálnu politiku, program na znižovanie množstva a recykláciu odpadu, a ktoré sledovali uhlíkovú stopu. Ako vidíte, starostlivosť o životné prostredie máme vo svojich génoch už dlho.

Rozmanitosť

Globálna inklúzia a rozmanitosť podporujú a určujú kultúru spoločností Fabory a Grainger, sú hybnou silou nášho obchodného rastu tým, že priťahujú, rozvíjajú a udržiavajú tých najtalentovanejších ľudí zo všetkých prostredí. Presadzujeme inkluzívnu kultúru, kde sú všetci jednotlivci rešpektovaní, poskytuje sa im spravodlivé zaobchádzanie, uznanie za dosiahnuté výsledky, dobrá rovnováha medzi prácou a osobným životom a príležitosť vyniknúť. Snažíme sa vytvárať inovatívne a bezpečné prostredie, v ktorom sú členovia tímu angažovaní, tešia sa každý deň do práce, sú podnecovaní k prekonávaniu konvenčných prístupov a motivovaní k tomu, aby zo seba vydali to najlepšie a prosperovali.