text.skipToContent text.skipToNavigation

Codul de Conduită Etică

Stimate Partener de Afaceri,
 
Fabory s-a angajat să respecte cele mai înalte standarde de calitate a produselor, onestitate și integritate în afaceri. Ca urmare, noi, precum și toate entitățile afiliate corporației mamă, W.W. Grainger Inc. (“Grainger”) așteptăm de la partenerii noștri de afaceri să mențină un înalt standard de etică, să respecte legile aplicabile, să evite chiar și impresia de neconformitate sau conflict de interes. Aceasta include și conformarea la Legea privind mita din Regatul Unit, Legea privind practicile de corupţie în străinătate din SUA și alte legi similare.
Din partea noastră, dorim să informăm pe toți partenerii noștri de afaceri că colaborarea cu ei depinde de conformarea lor la Standardele Etice de Comportament și că de acum înainte această cerință va face parte integrantă din relația noastră de afaceri.
Vă mulțumim pentru încrederea și colaborarea dumneavoastră continuă.
 

Codul de Conduită Etică 

1.       Veți utiliza doar practici de afaceri legale și etice în conduita în afaceri și vă veți conforma întru totul la legile anticorupție aplicabile sectorului comercial și public, inclusiv Legea privind practicile de corupţie în străinătate din SUA şi Legea privind mita din Regatul Unit, Convenţia privind combaterea mituirii funcţionarilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale, legile locale anticorupție și legile anti-mită din sectorul comercial și public, precum și legile de prevenire a spălării de bani și de combatere a terorismului.
 
2.       Nici dumneavoastră, nici vreun angajat sau agent al dumneavoastră
 
a.        Nu va plăti, oferi, promite, autoriza plata, în mod direct sau indirect, vreunei sume sau altceva valoros vreunei persoane, inclusiv, dar nu limitat la oficialii sau angajații guvernamentali, partidele politice sau candidații la un post politic, sau oricărui alt angajat sau persoană aparținând unei organizații oficiale internaționale cu scopul de a induce sau recompensa o acțiune favorabilă, sau în vederea unui avantaj necuvenit în cazul unei tranzacții comerciale sau în orice altă situație în legătură cu guvernul.
 
b.       Nu va plăti o gratuitate, mită sau stimulent unui oficial guvernamental, chiar dacă aceasta pare uzuală în cazul practicilor comerciale curente.
 
i.      Plățile interzise includ, de exemplu, orice plată către un oficial guvernamental de la biroul de imigrări, camera de muncă sau de la securitatea socială în vederea influențării unei decizii în legătură cu Contractorul; un achizitor din partea guvernului pentru a influența decizia sa de a achiziționa produse de la Fabory /Grainger; orice plată către oficiali vamali pentru a grăbi procedurile de import ale produselor sau a reduce sau minimaliza suma taxei vamale; orice plată către oficiali în vederea reducerii impozitului sau a grăbi rezolvarea unor probleme legate de impozite; orice plată a cheltuielilor de călătorie; contribuția la o campanie electorală a unui candidat pentru o poziție în guvern, sau darea în orice mod a unui cadou (altul decât de valoare redusă) unui oficial al unei agenții regulatoare a activității Fabory /Grainger sau unui client sau furnizor actual sau potențial.
 
c.        Nu va oferi sau accepta o ofertă sau un cadou, mostre sau orice alt lucru de valoare sau stimulent similar pentru Fabory /Grainger sau oricare client. 
 
3.       Veți permite, la solicitarea Fabory /Grainger, auditurile Fabory /Grainger și veți fi de acord ca auditorii să aibă acces complet, nerestricționat și examineze toate înregistrările legate de activitatea desfășurată pentru, sau serviciile și echipamentele furnizate pentru Fabory /Grainger și să raportați orice încălcare a Legii privind practicile de corupție în străinătate din SUA, a Legii privind mita din Regatul Unit și oricare alte legi și reglementări aplicabile cu privire la: analizele privind conduita
 
i.      eficiența programelor existente privind conformitatea și codul de conduită
 
ii.      originea și legitimitatea oricăror fonduri plătite de Fabory /Grainger;
 
iii.      actele și înregistrările contabile, conturi, inclusiv și cele ale companiilor fiice, asociațiilor în participațiune și afiliaților, legate de activitatea desfășurată pentru sau serviciile și echipamentele furnizate pentru Fabory /Grainger;
 
iv.      toate plățile efectuate pentru sau în numele Grainger; și
 
v.      toate fondurile primite de la Fabory /Grainger în legătură cu activitățile efectuate pentru, sau serviciile ori echipamentele furnizate pentru Fabory /Grainger.
 
4.       Declarați că nu sunteți un agent, angajat, oficial sau reprezentativ al niciunui guvern sau al unei agenții sau altei organizații care deservește un guvern și că veți informa Fabory /Grainger privind orice schimbare în acest status privind reprezentarea.
 
5.       Atât dumneavoastră cât și angajații dumneavoastră veți coopera pe deplin la orice investigație a activităților dumneavoastră de către Fabory /Grainger sau orice organism guvernamental, legal sau regulator.
 
6.       Fabory /Grainger poate suspenda executarea înțelegerii cu dumneavoastră în cazul în care are motive de a crede că sunteți subiectul unei investigații ale activității dumneavoastră de către orice organism guvernamental, juridic sau de reglementare.  Fabory /Grainger poate suspenda astfel de plăți până când este înștiințat de astfel de organisme că investigația a luat sfârșit și organismul a ajuns la concluzia că ați acționat corect și în conformitate cu toate legile, regulile și reglementările aplicabile și ați fost oficial exonerat de orice acuzație.
 
7.       Dacă încălcați oricare dintre standardele de etică statuate în acordul cu dumneavoastră, nu veți fi îndreptățit și ca urmare nu veți putea înainta nicio solicitare pentru a primi vreo compensație în temeiul prezentului acord.
 
8.       În cazul în care aflați de vreo încălcare a eticii, conformității sau conduitei în afaceri care are legătură cu Grainger, produsele sale sau angajații săi, un agent sau un reprezentant al Fabory /Grainger, veți notifica, cât se poate de repede, dar fără a depăși 30 de zile, Fabory /Grainger. Astfel de notificări pot fi făcute anonim prin numărul de telefon fără plată Grainger: 1-888-873-3731, sau la Consiliul General al W.W. Grainger Inc.
 
9.       Anual, veți furniza un certificat de performanță continuă, conformă cu aceste standarde, incluzând, fără limitare, situația financiară și informații rezonabile care pot fi solicitate de Fabory /Grainger.
 
10.    Vă dați acordul că încălcarea acestui Articol constituie o încălcare substanțială a acordului cu dumneavoastră.  
 
11.    Certificați că informațiile furnizate în timpul oricărei analize de diligență au fost complete și corecte. Veți informa Fabory /Grainger în scris privitor la orice schimbare față de informațiile originale furnizate cu ocazia analizelor de diligență și acceptați că în asemenea situații Fabory /Grainger are drept de revizuire a acordului cu dumneavoastră. Omisiunea oricărui material sau prezentarea eronată a unor informații de acest gen constituie o cauză de terminare a acordului cu dumneavoastră fără nicio responsabilitate juridică din partea Fabory /Grainger față de dumneavoastră.