Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

CERTIFICATEN

Internationale Organisatie voor Standaardisatie (I.S.O.)

 

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen.
Om te voorkomen dat de organisatie in elke taal een andere afkorting zou krijgen, heeft de ISO vanaf het begin gekozen voor de aanduiding ISO, afgeleid van het Griekse isos, wat gelijk betekent.

Bij Fabory staat de certificering van de normen van ISO hoog in het vaandel.

Wij hebben de volgende ISO certificaten:

ISO 9001:2015:
ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de
eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. 

Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteits managementsysteem.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het


ISO 14001:2015:
ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement.

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden.

De milieurisicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico's zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling.
Vervolgens dienen de beheersmaatregelen vastgesteld te worden, die vervolgens in een milieuplan verwerkt worden. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed
te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.


ISO 17025:
ISO/IEC 17025 is een internationale norm voor test- en kalibratielaboratoria. ISO 17025 beschrijft de eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria.
Hieronder vallen beproevingen en kalibraties die worden uitgevoerd met behulp van genormaliseerde methoden, methoden die niet genormaliseerd zijn en
methoden die door het laboratorium zelf werden ontwikkeld. Deze internationale norm is van toepassing op alle organisaties die beproevingen en/of kalibraties uitvoeren.
Het behalen van deze norm/accreditatie betekent dat Kwaliteitsdienst/Quality Control als onafhankelijk laboratorium erkend wordt en erkende testresultaten en
certificaten mag uitschrijven.