Ugorj a tartalomra Ugorj a navigációs menühöz
A Fabory cégcsoport cookie-kat és egyéb újra-célzó funkciókat használ, hogy optimalizálja a weboldalainak működését az Ön számára,és a lehető legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa Önnek. Kérjük tekintse meg adatainkat privacy policy and our cookie policy.

ADATVÉDELMI POLITIKA FABORY KÖTÖELEM KERESKEDELMI KFT 

- verzió dátuma: 2014. november 19. –


1.                A FABORY ADATVÉDELMI MEGKÖZELÍTÉSE

1.1              Értékeljük az érdeklődését a honlapunk („honlapunk”) iránt. A magánélet védelme nagyon fontos számunkra. Ez az adatvédelmi szabályzat információt nyújt az Önre vonatkozó adatok („személyes adatok”) gyűjtésének, tárolásának, feldolgozásának, továbbításának és felhasználásának módjáról.  

 
1.2
              Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott célok tekintetében az Ön személyes adatainak adatkezelője a Fabory Kötőelem Kereskedelmi KFT. 

1.3              Tisztában kell lennie továbbá azzal is, hogy az információk tárolása, és az azokhoz történő hozzáférés érdekében cookie-kat („sütiket”) használunk miközben hozzáférést biztosítunk honlapunkhoz. Többet megtudhat a cookie-k használatáról a cookie szabályzatunkból.

2.                  AZ ÖNRŐL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA

2.1              Akkor gyűjtünk Önről személyes adatokat, amikor Ön önkéntesen és közvetlenül információt bocsát a mi vagy a honlapunk rendelkezésére. Ez magában foglalhatja azokat az adatokat, amelyeket akkor nyújt, amikor kitölt egy nyomtatványt, termékeket vásárol, levelezik velünk, feliratkozik a hírleveleinkre vagy más marketing célú közleményeinkre, vagy válaszol a kérdőíveinkre vagy promócióinkra.

2.2              Közvetett úton is gyűjtünk Önről személyes adatokat, így információkat a honlapunkon megtekintett oldalakról vagy az eszközről, amellyel a honlaphoz csatlakozik.

2.3              Az alábbi lista meghatározza az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriáit és azok felhasználási módját.

Elérhetőségek: gyűjtjük az Ön felhasználói fiókjához vagy megrendeléséhez társított alábbi elérhetőségeit: az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét. Annak érdekében fogjuk felhasználni az elérhetőségeit, hogy közvetlenül kommunikálhassunk Önnel az általunk értékesített termékekkel és nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, továbbá az Ön vagy más felhasználók kérdéseivel, problémáival vagy aggályaival összefüggésben.

Hozzászólások és vélemények
: amikor Ön közvetlenül lép kapcsolatba velünk, például e-mailen, telefonon, postai úton vagy egy online nyomtatvány kitöltésével, rögzítjük a hozzászólásait és véleményeit. A kérdőívek kitöltése, nyereményjátékban vagy más promócióban történő részvétele során kifejtett hozzászólásait és véleményeit is rögzítjük. A véleményeit és hozzászólásait arra használjuk, hogy megválaszoljuk a kérdéseit, problémáit és aggályait, és fejlesszük a szolgáltatásainkat. A kérdőívek kitöltése, nyereményjátékban vagy más promócióban történő részvétele során kifejtett hozzászólásait és véleményeit annak érdekében is felhasználjuk, hogy meghatározzunk termékeket és szolgáltatásokat, amelyek érdekelhetik, és marketing célú közleményeket küldhessünk az Ön marketing preferenciáinak megfelelően.

Fizetéssel és az ügylet lebonyolításával kapcsolatos adatok: nyilvántartjuk az Ön által vásárolt termékeket és igénybevett szolgáltatásokat, illetve a fizetés módját, amelyet az ügylet lebonyolításához használt. A fizetéssel és az ügylet lebonyolításával kapcsolatos adatokat bármely tőlünk vásárolt termékért vagy szolgáltatásért teljesített kifizetése feldolgozásához használjuk fel. A fizetéssel és az ügylet lebonyolításával kapcsolatos adatokat annak érdekében is felhasználjuk, hogy meghatározzunk termékeket és szolgáltatásokat, amelyek érdekelhetik, és marketing anyagot küldhessünk az Ön marketing preferenciáinak megfelelően.

Az Ön preferenciái: adatokat kezelünk az Ön által beállított, értesítésekre, marketing célú közleményekre és a honlap megjelenésére vonatkozó preferenciákról. Arra használjuk az Ön preferencia-beállításait, hogy értesítéseket, marketing célú közleményeket küldjünk Önnek és a honlap az Ön preferenciáinak megfelelően jelenítsük meg.

A honlap használatával és a honlaphoz történő csatlakozással összefüggő adatok: adatokat gyűjtünk arról, hogy milyen módon használja a honlapot, így például az Ön által látogatott oldalakról és linkekről, a honlap meglátogatásának időpontjáról és időtartamáról, arról, hogy melyik honlapról jutott el a honlapunkra, illetve a honlapunk elhagyása után melyik honlapot látogatja meg, és az Ön választásairól a honlap használata során.


Adatokat gyűjtünk továbbá a számítógépről vagy más elektronikai eszközökről, amelyet a honlaphoz történő csatlakozás érdekében használ, úgymint az eszköz típusára vonatkozó adatokat (amely magában foglalhatja az egyedi eszközazonosító számot), adatokat az operációs rendszeréről, böngészőjéről és alkalmazásairól, amelyek az eszközön keresztül csatlakoznak a honlaphoz, továbbá az internetszolgáltatójára vagy mobil hálózatára, az IP címére és az eszközének telefonszámára (ha van neki) vonatkozó adatokat.

Jellemzően a honlap használatáról és az honlaphoz történő csatlakozásról gyűjtött adatok az Ön eszközével hozhatók összefüggésbe, és nem pedig Önnel, mint magánszeméllyel. Azonban ha egy regisztrált felhasználói fiókba jelentkezik be, ez az adat közvetlenül Önnel is összefüggésbe hozható lehet.

A honlap használatával és a honlaphoz történő csatlakozással összefüggő adatokat arra használjuk, hogy megjelenítsük a honlapot az Ön eszközén, illetve meghatározzunk olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek marketing szempontból érdekelhetik Önt.

Az Ön földrajzi helyzetére vonatkozó adatok: az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokon felül, nem gyűjtünk adatokat az Ön pontos földrajzi helyzetét illetően. Az eszközének IP címe segítségünkre lehet egy hozzávetőleges földrajzi helyzet meghatározásában, ez azonban nem pontosabb annál, mint a város, állam vagy ország, amelyben az eszközét használja. A hozzávetőleges földrajzi helyzetet annak érdekében használhatjuk fel, hogy biztosítsuk, hogy a honlapon megjelenő tartalom releváns legyen annak a városnak, államnak vagy országnak a szempontjából, amelyben Ön az eszközt használja. Nem gyűjtünk adatot az Ön pontos földrajzi helyzetéről, vagy nem követjük nyomon azt az Ön hozzájárulása nélkül.

Más felhasználók által nyújtott adatok: néha a honlapunk más látogatói nyújtanak olyan adatokat, amelyek Önnel hozhatók összefüggésbe. A más felhasználók nekünk küldött bizalmas üzeneteiben foglalt Önre vonatkozó személyes adatokat annak érdekében használjuk, hogy teljesítsük és kézbesítsük a megrendeléseket, és megválaszoljunk bármely általuk feltett kérdést, problémát vagy aggályt. Ha a honlapunk felhasználói meg szeretnék hívni Önt, hogy használja a honlapunkat vagy információt szeretnének megosztani Önnel termékeinkről és szolgáltatásainkról, az általuk rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait felhasználjuk annak érdekében, hogy segítsük őket ebben; kizárólag abban az esetben járunk el így, ha jelzik, hogy Ön hozzájárult ahhoz, hogy ilyen módon kommunikáljanak Önnel.

Az Ön felhasználói fiókját érintő tisztességtelen cselekményekre vagy bűncselekményekre vonatkozó adatok: az Ön felhasználói fiókját érintő tisztességtelen cselekményekre vagy bűncselekményekre vonatkozó adatokat csalás és bűncselekmény elkövetésének megelőzése érdekében használjuk fel.

Minden személyes adat: az általunk gyűjtött összes személyes adatot annak érdekében használjuk fel, hogy (i) ellenőrizzük és fejlesszük a honlapot, az eljárásainkat és folyamatainkat; és (ii) segítségükkel új termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk ki. A személyes adatainak ilyen módon történő használata nem eredményezi azt, hogy a korábban nyilvánosan hozzá nem férhető adat nyilvánosan elérhetővé válik a honlapon. Az Ön felhasználói fiókját érintő tisztességtelen cselekményekre vagy bűncselekményekre vonatkozó adatokat szintén nem használjuk fel új termékek és szolgáltatások fejlesztése során.

2.4              A honlapunkon különböző helyeken kérjük, hogy adjon meg bizonyos személyes adatokat. Az olyan személyes adatokat, amelyek megadása feltétlenül szükséges a kért szolgáltatás igénybevételéhez, a gyűjtés időpontjában megjelöljük. Más személyes adatok, amelyek rendelkezésünkre bocsátása nem feltétlenül szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez önkéntesen adhatók meg, és Ön szabadon dönthet úgy, hogy ezeket a személyes adatokat nem adja meg.

2.5              Bármely általunk gyűjtött adatot anonimizálhatunk és csoportosíthatunk (így az közvetlenül nem azonosítja Önt). Az anonimizált és csoportosított adatokat különösen, de nem kizárólag az alábbi célokra használjuk fel, információtechnológiai rendszerünk tesztelése, kutatás, adatelemzés, a honlap fejlesztése és új termékek és funkciók kifejlesztése.

3.                  HARMADIK SZEMÉLYEKKEL MEGOSZTOTT ADATOK

3.1              A személyes adatait a következő személyekkel oszthatjuk meg:

(a)
           Vállalatcsoportunkhoz tartozó vállalatok: a leányvállalataink (azaz bármely szervezet, amely a tulajdonunkban áll, vagy amely felett irányítást gyakorolunk) vagy a mi tényleges tulajdonosunk (azaz bármely szervezet, amelynek tulajdonában állunk, vagy amely irányítást gyakorol felettünk) és bármely tulajdonában álló leányvállalat. Ezek a vállalatok kizárólag ugyanolyan módon használhatják az Ön személyes adatait, mint mi, jelen adatvédelmi szabályzat szerint és az alkalmazandó jognak megfelelően. Bármikor kérheti azon vállalatok listájának megtekintését, amelyekkel megosztjuk az Ön személyes adatait.

(b)
          Szolgáltatók és tanácsadók: harmadik személyek, akik szolgáltatást nyújtanak nekünk. Például harmadik személy kézbesítési szolgáltatót alkalmazunk, hogy bármely Ön által vásárolt terméket kiszállítson Önnek, harmadik személyeket használunk, hogy marketing információkat küldjenek Önnek a nevünkben, harmadik személy szolgáltató segít az információtechnológiai infrastruktúránk biztosításában, az Ön kifizetéseinek feldolgozásában, analitikus információk nyújtásában termékeinkről és szolgáltatásainkról, és jogi valamint könyvelési szolgáltatást nyújtanak. Ezek a harmadik személyek kizárólag annak érdekében használhatják az Ön adatait, hogy nekünk szolgáltatást nyújtsanak, és kötelesek az Ön adatait biztonságban tartani.

(c)           Az üzletünk felvásárlói: személyes adatok felfedhetők vagy továbbíthatók az üzletünk vagy az eladás részét képező vagyontárgyaink felvásárlóinak vagy leendő felvásárlóinak.

(d)          Bűnüldöző és szabályozó szervek, és más jogi szempontból érdekelt személyek: olyan harmadik személyek, akikkel szemben jogi kötelezettségünk felfedni az Ön személyes adatait. Olyan harmadik személyek, akiknek fel kell fednünk az Ön személyes adatait, jogi tanácsadással kapcsolatban vagy jogi eljárásokkal kapcsolatban, amelyek célja saját jogaink és tulajdonunk, vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme.

Jogellenes tevékenységek és az Önnel kötött bármely megállapodásunk megszegésének észlelése és kivizsgálása céljából szintén felfedhetjük az Ön személyes adatait harmadik személyeknek.

3.2              A fent meghatározott személyeken kívül nem fedjük fel más számára azonosítható magánszemélyek adatait. Harmadik személyek számára nyújthatunk csoportosított statisztikai adatokat és elemzéseket a honlap felhasználóiról, de az adatok felfedése előtt megbizonyosodunk róla, hogy senkit se lehessen ezekből az adatokból azonosítani.

4.                  MARKETING ÉS REKLÁM

4.1              Email Marketing: az Ön hozzájárulásával időről időre megkeressük Önt e-mailben a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó információkkal. Ha szeretné, hogy e-mailben marketing anyagokat küldjünk Önnek, kiválaszthatja a megfelelő mezőt az adatgyűjtésre használt nyomtatványainkon. Bármikor tudathatja velünk az alábbi címre (marketing.hungary@fabory.com) küldött e-maillel, hogy nem kíván a továbbiakban marketing anyagokat kapni tőlünk. Marketing e-mailjeinkről az Önnek küldött e-mailjeinkben található leiratkozást szolgáló linkre kattintva is bármikor leiratkozhat.

4.2              Reklám más honlapokon: mi vagy reklámozó partnereink reklámokat jeleníthetünk meg Önnek más honlapokon vagy alkalmazásokon keresztül. Ehhez adatokat gyűjthetünk arról, hogy milyen módon használja a honlapot, illetve weboldalak, a közösségi média, internetes tartalmak és alkalmazások olyan más típusairól, amelyeket Ön vagy Ön által a honlaphoz csatlakoztatott eszközt használó más személy látogat vagy néz. A gyűjtött adatok magukban foglalhatják annak az eszköznek az IP címét is, amellyel Ön a honlaphoz csatlakozik.

Mi vagy reklámozó partnereink arra használjuk fel az összegyűjtött adatokat, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a reklámok, amelyeket Ön akár más honlapokon, akár alkalmazásokban lát (ahol a partnereink reklámfelülettel rendelkeznek) relevánsabbak az Ön számára.

A reklámozó partnereink által alkalmazott módszerek felismerik az Ön által használt eszközt, de nem Önre, mint megnevezett magánszemélyre irányulnak. Jellemzően cookie-k és hasonló technológiák formájában nyújtják a reklámok e formáját. Többet megtudhat a cookie-król és azok használatáról, ha elolvassa cookie szabályzatunkat.

5.                  SZEMÉLYES ADATAINAK TÁROLÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

5.1              Cookie-k és helyi tárolás: tárolhatunk adatokat (amelyek tartalmazhatnak személyes adatokat) az Ön eszközén cookie-k és más böngészőket és alkalmazásokat érintő tárolási módszerek alkalmazásával. További információért, kérjük, nézze meg a cookie szabályzatunkat.

5.2              Biztonság: megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvjuk a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, adatvesztéstől, megváltoztatástól vagy sérüléstől.

5.3              Személyes adatainak nemzetközi továbbítása: az összegyűjtött személyes adatok továbbíthatók és tárolhatók olyan országokban, amelyek kívül esnek a joghatóságon, amely alá Ön is tartozik. Néhány jogrendszer ezek közül különböző szintű védelemben részesíti a személyes adatokat, illetve bizonyos esetekben csekélyebb mértékben védi azokat, mint általában az az állam, amelyben Ön lakik. Minden indokolt lépést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatait biztonságon kezeljék, az alkalmazandó joggal és ezzel az adatvédelmi szabályzattal összhangban.

6.                  HOZZÁFÉRÉS A SZEMÉLYES ADATAIHOZ ÉS AZOK KIJAVÍTÁSA

Ön a következő jogosultságokkal rendelkezik a személyes adatait illetően: (i) tájékoztatáshoz való jog személyes adatainak felhasználási módját illetően; (ii) hozzáférési jog az Önről kezelt személyes adatokhoz; (iii) az Önről kezelt helytelen személyes adatok kijavításának kérelmezéséhez fűződő jog, és személyes adatainak zárolására vagy törlésére irányuló kérelem előterjesztéséhez való jog, amennyiben az adatkezelés nem felel meg a helyi adatvédelmi jogszabályoknak. Ha gyakorolni szeretné a fent említett jogait, vagy csak kérdése van a jogosultságaival kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Kapcsolattartási adatok” szakasz alatt meghatározott adatok segítségével. Ha valamilyen személyes adathoz szeretne hozzáférni, kérjük, bocsássa rendelkezésünkre a keresett személyes adatra vonatkozó lehető legtöbb részletet, és örömmel próbálunk segíteni annak megtalálásában.

7.                  LINKEK HARMADIK SZEMÉLYEK HONLAPJAIRA

Az oldal időről időre tartalmazhat linkeket harmadik személyek honlapjaira és honlapjairól, ideértve partnerhálózatainkat, hirdetőinket, partner kereskedőinket, híreket közlő partnereinket, kiskereskedőinket és kapcsolt vállalkozásainkat. Amennyiben követi ezeket a linkeket, felhívjuk a figyelmét, hogy ezek a honlapok saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, és mi semmilyen felelősséggel sem tartozunk az ő szabályzataikért. Kérjük, ellenőrizze az egyedi szabályzatokat mielőtt bármilyen adatot a honlapok rendelkezésére bocsát.

8.                  HARMADIK SZEMÉLYEK SZOLGÁLTATÁSAINAK ÉS TARTALMAINAK BEÉPÍTÉSE A HONLAPUNKBA

Harmadik személyek tartalmai, úgymint YouTube videók, Google Maps térképek, hírfolyamok (RSS) vagy más weboldalak grafikái beépülnek vagy be fognak épülni a honlapba. Ez megkövetelheti, hogy a tartalom-szolgáltató („harmadik személy szolgáltató”) feldolgozza az IP címet vagy más személyes adatát. E nélkül az adat nélkül a harmadik személy szolgáltató nem lesz képes nézhető vagy használható tartalmat nyújtani. Ahol harmadik személy szolgáltató tartalmának mutatásához szükséges az IP cím vagy más személyes adat, próbálunk csak olyan szolgáltatóktól származó tartalmat használni, akik az IP címet és más személyes adatot kizárólag a tartalom szolgáltatásához használják. Ugyanakkor nincs befolyásunk arra, hogy a harmadik személy szolgáltató megőrzi-e, vagy sem az IP címet vagy más személyes adatot saját használatra, például statisztikai célokra.

9.                  A SZABÁLYZAT MEGVÁLTOZTATÁSA

Időről időre frissíthetjük jelen adatvédelmi szabályzatot, ezért javasoljuk, hogy időszakonként nézze át a szabályzatot. Ha jelentős mértékben megváltoztatjuk jelen adatvédelmi szabályzatot, frissítjük az „utolsó módosítás” dátumát az adatvédelmi szabályzatnak a tetején. Az adatvédelmi szabályzat módosításai ezen a honlapon történő közzétételüktől hatályosak.

10.               ÉRTESÍTÉS

Ha információt kell nyújtanunk Önnek valamiről, akár jogi, akár marketing, akár egyéb üzleti célból, az általunk legjobbnak gondolt módon lépünk Önnel kapcsolatba. Általában ezt email útján valósítjuk meg, vagy elhelyezünk egy értesítést a honlapon. Az a tény, hogy küldhetünk Önnek értesítést, nem akadályozza Önt bizonyos kapcsolattartási formák elutasításában, jelen adatvédelmi szabályzat szerint.

11.                KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK

Az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat és kéréseket szívesen fogadjuk, és azokat az alábbi címre kell címezni:

Fabory Kötőelem Kereskedelmi KFT
1139 Budapest Fáy utca 4
faboryhu@fabory.com