Ugorj a tartalomra Ugorj a navigációs menühöz
A Fabory cégcsoport cookie-kat és egyéb újra-célzó funkciókat használ, hogy optimalizálja a weboldalainak működését az Ön számára,és a lehető legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa Önnek. Kérjük tekintse meg adatainkat privacy policy and our cookie policy.

                                                                                                                              Budapest, 2015/02/19

Tisztelt Üzletfelünk!

A Fabory elkötelezett a legmagasabb termékminőség, őszinteség, becsületesség és üzleti tisztesség mellet. Ennek eredményeképpen mi és a W.W. Grainger Inc. ("Grainger") szülővállalattal kapcsolatban álló minden szervezet (kivéve az üzleti partnereinket) társul azért, hogy fenntartsuk a magas etikai színvonalat, betartsuk a vonatkozó törtvényeket és elkerüljük a helytelenségnek vagy összeférhetetlenségnek még a látszatát is. Ez magában foglalja az Egyesült Királyság Vesztegetési törvényének, az Egyesült Államok Külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló törvényének és hasonló törvényeknek való megfelelést.

 

Ebből a célból szeretnénk tájékoztatni az üzleti partnereinket, hogy a velünk való üzletkötés a mellékelt Etikai viselkedési normáknak való megfeleléstől függ, és a továbbiakban ez a követelmény szerves része lesz az üzleti kapcsolatunknak.

 

Köszönjük a folyamatos támogatásukat és az együttműködésüket!

 

Üdvözlettel:

 

 


 

 

Etikai viselkedési normák

 

1.       Csak törvényes és etikus üzleti gyakorlatokat használhat az üzleti magatartásában, és teljesen mértékben eleget kell tennie minden törvénynek a kereskedelmi vagy közszféra korrupcióira vonatkozóan, beleértve az Egyesült Államok Külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló törvényét, az Egyesült Királyság Vesztegetési törvényét meg kell felelnie az OECD külföldi, hivatalos nemzetközi üzleti tranzakciók megvesztegetése elleni küzdelemről szóló egyezménynek, a helyi korrupcióellenes törvényeket és a kereskedelmi vagy közszférában a kenőpénzek elfogadását, pénzmosást és terrorizmust tiltó törvénynek.

2.       Sem Ön, sem az alkalmazottai vagy ügynökei nem fognak

a.        Fizetni, ajánlatot vagy ígéretet tenni vagy fizetést engedélyezni bármilyen pénzbeli vagy egyéb értékre vonatkozóan közvetve vagy közvetlenül semmilyen személynek – akik közé beletartozik (de nem csak rájuk korlátozva) bármilyen kormányhivatalnok vagy alkalmazott, bármilyen politikai pártot vagy politikai tisztségre jelölt, állami, nemzetközi szervezetek alkalmazottai vagy tisztviselői – azon célból, hogy elősegítsen vagy jutalmazzon valamilyen kedvező cselekedetet, vagy bármilyen jogtalan előnyt szerezzen kereskedelmi ügyletek vagy kormányügyek során. 

b.       Hálapénzt, kenőpénzt fizetni vagy nyomást gyakorolni semmilyen kormányhivatalnokra még akkor sem, ha ez szokványosnak tűnik vagy az uralkodó üzleti gyakorlatokkal összhangban van.

                                                               i.      A tiltott kifizetés például minden olyan kifizetés a kormány bevándorlási, munkaügyi és társadalombiztosítási tisztviselőinek, amely befolyásolja a döntésüket a Vállalkozóval kapcsolatban; kormánybeszerzési ügynökök véleményének befolyásolására vonatkozó kifizetések, azon célból, hogy vásároljanak Fabory /Grainger termékeket; bármilyen azon célú kifizetés a vámtisztviselőknek, hogy felgyorsítsák az importálni kívánt termékek kezelését vagy, hogy lecsökkentsék a fizetendő vámot; bármilyen olyan célú kifizetés tisztviselőknek, hogy lecsökkentsék az adókat vagy felgyorsítsák az adóügyek végrehajtását; az utazási költségek minden kifizetése; hozzájárulás egy kormánytisztviselő-jelölt választási kampányhoz vagy ajándékot adni (névleges értéken felül) bármilyen intézmény tisztviselőjének, aki szabályozza a Fabory /Grainger üzleteit vagy aki jelenlegi vagy potenciális vásárlónk vagy beszállítónk.

c.        Nem fog ajánlani vagy elfogadni ajánlatot vagy ajándékot, mintákat vagy bármilyen más értékkel bíró dolgot vagy hasonló befolyásoló ajánlatot Fabory /Grainger vagy bármilyen más vásárlótól vagy vásárlónak.

 

3.       A Fabory /Grainger kérésére engedélyezi a Fabory /Graingre ellenőrzéseit és elfogadja, hogy a könyvvizsgálók teljes hozzáféréssel rendelkeznek, valamint, hogy értékeléseket végezzenek az elvégzett munkához, szolgáltatáshoz vagy a Fabory /Grainger számára biztosított berendezéshez kapcsolódó összes nyilvántartásból és jelentsék az Egyesül Államok Külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló törvény, Egyesült Királyság Vesztegetési törvény vagy egyéb alkalmazandó törvény vagy rendelet esetleges megsértését, tekintettel a következőkre:

                                                               i.      a meglévő megfelelési programok és magatartási kódexek hatékonysága

                                                              ii.      a Fabory /Grainger számára kifizetett pénzeszközök eredete és törvényessége;

                                                            iii.      saját vagy leányvállalathoz és közös vállalkozáshoz tartozó  számlakönyvek, nyilvántartások és számlák az elvégzett munkákról vagy szolgáltatásokról, vagy a Fabory/Grainger számára biztosított berendezésekről;

                                                            iv.      minden kifizetés a Grainger részéről vagy számára; és

                                                              v.      minden, az elvégzett munkával kapcsolatos Faborytól /Graingertől kapott pénz, vagy szolgáltatás, vagy a Fabory /Grainger számára biztosított berendezés.

4.       Kijelenti, hogy nem ügynök, alkalmazott, tisztviselő és nem tag egy kormányban és ügynökségben sem és nem játszik szerepet semmilyen formában egy kormányban sem, valamint értesíti a Fabory /Grainger vállalatot ezen státuszának vagy képviseletének minden változásáról.

5.       Ön, alkalmazottai és ügynökei teljes mértékben együtt fognak működni a tevékenységeinek vizsgálatában, amelyet végezhet a Fabory /Grainger vagy bármilyen állami, jogi vagy szabályozó testület.

6.       A Fabory /Grainger visszatarthatja az eljárást az Önnel kötött megállapodás értelmében akkor, ha a Fabory /Grainger vállalatnak oka van azt gondolni, hogy a tevékenységeit állami, jogi vagy szabályozó testület vizsgálja át.  A Fabory /Grainger visszatarthatja a kifizetéseket addig, amíg a testületek azt javasolják, amíg a vizsgálat be nem fejeződött, és a testület nem döntött arról, hogy megfelelő magatartást tanúsított és minden alkalmazandó törvénynek, szabálynak és rendeletnek megfelelt és hivatalosan is mentes minden törvénytelenségtől.

7.       Ha megsért bármilyen, a megállapodásunkban meghatározott etikai normát, akkor nem lesz jogosult és ezáltal lemond arról a jogáról, hogy igényeljen vagy kapjon jelen Megállapodás alapján bármilyen kompenzálást.

8.       Ha tudomást szerez bármilyen etikai megfelelés vagy üzleti magatartással kapcsolatos ügyről a Graingerrel, annak termékeivel vagy a Fabory /Grainger bármelyik alkalmazottjával vagy képviselőjével kapcsolatosan, amint az ésszerűen megvalósítható, de legalább 30 napon belül értesíti a Fabory /Grainger vállalatot az ügyről.  Az ilyen észrevételeket név nélkül lehet jelezni a Grainger forródrót számán keresztül: 1-888-873-3731, vagy Általános a W.W. Általános tanácsa. Grainger Inc.

9.       Évente kell benyújtani egy írásos igazolást arról, hogy továbbra is megfelelt ezeknek a normáknak, beleértve de korlátozás nélkül a pénzügyi kimutatásokat és információkat, amelyeket jogosan kérhet a Fabory /Grainger vállalat.

10.    Tudomásul veszi, hogy ezen bekezdés megszegésével alapjaiban sérti meg a megállapodásunkat.  

11.    Ezennel igazolja, hogy minden átvilágításban a megadott információk hitelesek, teljesek és pontosak voltak. Írásban fogja értesíteni a Fabory /Grainger vállalatot minden lényeges változásról az átvilágítás során megadott eredeti információkhoz képest, és beleegyezik, hogy a Fabory /Grainger vállalatnak jogában áll felülvizsgálnia a kinevezését ilyen esetben. Az ilyen információk lényeges kihagyása vagy elferdítése a megállapodás azonnali megszűnését vonja maga után anélkül, hogy a Fabory /Grainger bármilyen felelősséggel tartozna Önnek.