Preskočiť na obsah Preskočiť na navigačné menu
Spoločnosť Fabory používa cookies a ďalšie cielené funkcie za účelom optimalizácie našich webových stránok a poskytovania čo najlepších služieb. Prosím pozrite si zásady súkromia a pravidlá cookies.

Tím technických expertov ponúka pracovníkom a zákazníkom spoločnosti Fabory primerané riešenia pre najčastejšie technologické problémy so spojovacím materiálom. Môžete sa na nich obrátiť aj so žiadosťou o radu pri návrhu a použití spojovacieho materiálu.
Naše technické kompetenčné centrum umožňuje testovanie vašich aplikácií na overenie zhody medzi teóriou a praxou. Vyvíjajú sa v ňom školiace moduly pre členov našich tímov aj zákazníkov. Zárukou najnovších technických znalostí a informácií je úzka spolupráca so štandardizačnými inštitúciami a technickými asociáciami.

Obvyklými predmetmi činnosti technického kompetenčného centra sú:

• poradenstvo o technických špecifikáciách a normách,
• optimalizácia vášho sortimentu spojovacieho materiálu,
• analýza spojovacieho materiálu vrátane koeficientov trenia, uťahovacieho momentu, namáhania ťahom, uhla,
• poruchová analýza zlomených častí alebo korózie,
• súlad s nariadeniami REACH, RoHS a ďalšími európskymi nariadeniami.