Preskočiť na obsah Preskočiť na navigačné menu
Spoločnosť Fabory používa cookies a ďalšie cielené funkcie za účelom optimalizácie našich webových stránok a poskytovania čo najlepších služieb. Prosím pozrite si zásady súkromia a pravidlá cookies.

Prostredie 

Fabory vyvíja značné úsilie na zavedenie politiky udržateľnosti, ktorú zdieľa so spoločnosťou Grainger. Ale aj predtým, než sa stala súčasťou spoločnosti Grainger, bola Fabory jednou z prvých spoločností na trhu, ktoré mali environmentálnu politiku, program na znižovanie množstva a recykláciu odpadu, a ktoré sledovali uhlíkovú stopu. Ako vidíte, starostlivosť o životné prostredie máme vo svojich génoch už dlho.

Certifikáty

Na odkazoch viď. nižšie môžete nájsť aktuálne ISO 9001 certifikáty v slovenčine a angličtine:

ISO 9001 SK

ISO 9001 EN

Spoločnosť FABORY - SLOVAKIA, s. r. o.  je taktiež poistená v zmysle poistných podmienok zaisťovania ACE American Insurance Company. Poistný certifikát viď. nižšie:

Poistný certifikát 

Rozmanitosť

Globálna inklúzia a rozmanitosť podporujú a určujú kultúru spoločností Fabory a Grainger, sú hybnou silou nášho obchodného rastu tým, že priťahujú, rozvíjajú a udržiavajú tých najtalentovanejších ľudí zo všetkých prostredí. Presadzujeme inkluzívnu kultúru, kde sú všetci jednotlivci rešpektovaní, poskytuje sa im spravodlivé zaobchádzanie, uznanie za dosiahnuté výsledky, dobrá rovnováha medzi prácou a osobným životom a príležitosť vyniknúť. Snažíme sa vytvárať inovatívne a bezpečné prostredie, v ktorom sú členovia tímu angažovaní, tešia sa každý deň do práce, sú podnecovaní k prekonávaniu konvenčných prístupov a motivovaní k tomu, aby zo seba vydali to najlepšie a prosperovali.