Przejdź do treści Przejdź do menu
Strona korzysta z plików cookies oraz innych funkcji przekierowujących w celu optymalizacji działania naszej strony internetowej oraz zapewnienia możliwie najlepszej obługi Klienta. Proszę zaznajomić się z naszymi danymi, polityką prywatności oraz polityką plików cookies.

Centrum doradztwa technicznego

Zespół ekspertów technicznych oferuje członkom zespołu Fabory oraz klientom odpowiednie rozwiązania

 problemów związanych z kwestiami technologicznymi, zazwyczaj związanych z mocowaniami. Są to również osoby, do których można zwrócić się o pomoc w kwestii konstrukcji i zastosowania mocowań. W naszym Centrum doradztwa technicznego zastosowanie klienta może zostać przetestowane w celu sprawdzenia dopasowania pomiędzy teorią a praktyką.

Zarówno dla członków zespołów, jak i klientów opracowywane są moduły szkoleniowe. Bliska współpraca z instytutami normalizacyjnymi oraz stowarzyszeniami inżynierów gwarantuje aktualną wiedzę techniczną oraz informacje.

 

Typowe tematy, którymi zajmuje się Centrum doradztwa technicznego obejmują:

·         Porady dot. specyfikacji technicznych i standardów

·         Optymalizacja asortymentu mocowań

·         Analiza mocowań, włączając współczynniki tarcia, moment obrotowy, naprężenie, kąt

·         Analiza usterek pękniętych części lub korozji

·         Zgodność z REACH, RoHS i innymi regulacjami europejskimi