Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

PRIVACY POLICY VAN FABORY NEDERLAND B.V.

versie d.d. 01/02/2017

1.      FABORY EN PRIVACY

 

1.1    Wij waarderen uw interesse in onze website (hierna te noemen: onze “site”). De bescherming van uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Deze privacy policy beschrijft op welke wijze wij gegevens die op u betrekking hebben (hierna te noemen: “persoonsgegevens”) verzamelen, opslaan, verwerken, doorgeven, gebruiken en beschermen wanneer u gebruik maakt van onze website.

 

1.2    Fabory Nederland B.V. is aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

1.3    Graag maken wij u erop attent dat wij cookies gebruiken tijdens uw bezoek aan onze site om gegevens over het bezoek aan onze site op te slaan en te gebruiken. Voor meer informatie over ons cookiegebruik verwijzen wij u naar onze cookie policy.

 

2.      DE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT EN HET DOEL VAN DE VERWERKING

 

2.1    Wij verwerken alle van u verzamelde persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

-  het monitoren en verbeteren van onze site, procedures en processen;

-  marketing- en promotiedoeleinden;

-  ter assistentie bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

 

2.2    In het bijzonder verwerken wij de onderstaande persoonsgegevens, met de navolgende doeleinden:

 

-  Uw contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Wij verwerken deze persoonsgegevens zodat wij direct met u kunnen communiceren over de producten die wij verkopen, de diensten die wij verlenen alsmede om u te benaderen over mogelijke vragen, problemen of zorgen die u heeft.

 

-  Uw accountgegevens, zoals uw gebruikersnaam/ e-mailadres, wachtwoord en gebruikersidentificatie.

-  De door u aan ons toegestuurde commentaren en meningen omtrent onze producten en diensten en uw commentaren en meningen in het kader van een enquête of promotionele actie of kansspel. Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw vragen, problemen of zorgen in behandeling te nemen en onze dienstverlening te verbeteren. De commentaren en meningen die u verstrekt bij het reageren op enquêtes en bij het meedingen aan promotionele acties en promotionele kansspelen, gebruiken wij eveneens om te bepalen welke producten of diensten voor u interessant kunnen zijn en om u op basis daarvan te benaderen voor reclamedoeleinden.

 

-  Uw betalings- en transactiegegevens, zoals uw productaankoop en betalingsmethode. Wij verwerken deze persoonsgegevens om u bij een nieuwe aankoop dezelfde (voorkeur) betalingsmethode aan te bieden. Daarnaast verwerken wij de betalings- en transactiegegevens om te bepalen welke producten of diensten voor u interessant kunnen zijn en om u op basis daarvan te benaderen voor reclamedoeleinden.

 

-  Uw voorkeursinstellingen ten aanzien van persoonlijke berichtgeving (notificaties), marketinguitingen en de wijze waarop onze site wordt weergegeven. Wij verwerken deze persoonsgegevens om persoonlijke berichtgeving (notificaties), marketinguitingen en de wijze waarop onze site wordt weergegeven aan te passen aan de hand van uw persoonlijke voorkeuren.

 

-  Informatie over frauduleus of crimineel gebruik van uw account. Deze gegevens worden verwerkt om frauduleus of crimineel handelen te voorkomen.

 

-  Informatie over uw gebruik van en bezoek aan onze site, zoals de pagina’s die u bezoekt en de links die u benadert, de tijdstippen en duur van uw bezoek aan onze site, de website vanaf waar u onze site bezoekt en de website die u bezoekt na het bezoek aan onze site, alsmede de keuzes die u maakt tijdens uw bezoek aan onze site.

 

-  Gegevens over de computer of het toestel waarmee u onze site bezoekt, zoals het type computer/toestel (hetgeen een unieke code van de computer/toestel kan omvatten), het door u gebruikte besturingssysteem, de door u gebruikte browser, de door u gebruikte applicaties die verbonden zijn met onze site via uw computer/toestel, uw internet service provider of mobiele netwerk, uw IP adres en het telefoonnummer van uw toestel (indien van toepassing).

 

De informatie die wij verzamelen over hoe u onze site gebruikt of benadert, is doorgaans uitsluitend te herleiden tot uw computer/toestel en niet naar u als persoon. Indien u echter bent ingelogd met uw geregistreerde account via onze website, kan deze informatie ook aan u als persoon worden gelinkt.

 

Wij verwerken de gegevens omtrent uw gebruik van om onze site, om onze site zo goed mogelijk aan u te tonen en om te bepalen welke producten of diensten voor u interessant kunnen zijn voor marketingdoeleinden.

 

2.3    Buiten de informatie waarvan u kiest deze met ons te delen, verzamelen wij geen informatie over uw precieze locatie. Het IP adres van uw computer/toestel kan ons helpen om een locatie bij benadering te bepalen, maar dit zal nooit nauwkeuriger zijn dan de stad, provincie of land waar u uw computer/toestel op dat moment gebruikt. Wij kunnen uw locatie bij benadering gebruiken om ervoor te zorgen dat de getoonde content op onze site relevant is voor de stad, provincie of land waar u uw computer/toestel op dat moment gebruikt. Wij verzamelen of volgen uw exacte locatie niet, tenzij u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

 

2.4    Het kan voorkomen dat andere gebruikers van onze site informatie verschaffen die op enige wijze tot u kan worden herleid. Indien uw persoonsgegevens in een privébericht van een andere gebruiker aan ons zijn verwerkt, gebruiken wij deze gegevens slechts voor het verwerken en bezorgen van bestellingen en om te reageren op mogelijke vragen, klachten of zorgen van de andere gebruiker.

 

2.5    Wij kunnen de over u verzamelde informatie anonimiseren en samenvoegen (zodat deze informatie niet meer direct tot u als persoon is te herleiden). Wij zullen de geanonimiseerde en samenvoegde informatie gebruiken voor onder meer (maar niet uitsluitend) de volgende doelen:

 

-  het testen van onze IT systemen;

-  onderzoek;

-  data-analyse;

-  het verbeteren van onze site;

-  het ontwikkelen van nieuwe producten en mogelijkheden.

 

3.      WIJZE VAN VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS

 

3.1    Wij verzamelen uw persoonsgegevens indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt via onze site of op een andere directe wijze aan ons verstrekt, opdat wij onze producten en/of diensten waarom u ons verzoekt aan u kunnen leveren. Dat is onder andere het geval indien u een account aanmaakt op onze website, een (web)formulier op onze website invult, een aankoop bij ons doet of ons informeert dat u berichten van ons wilt ontvangen. Persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verstrekt om van de gevraagde diensten gebruik te kunnen maken, zullen als zodanig worden aangemerkt op het moment van invullen. Alle andere persoonsgegevens mogen vrijwillig aan ons worden verstrekt, maar het staat u uiteraard ook vrij om deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

 

3.2    Wij verzamelen ook persoonsgegevens op indirecte wijze, zoals gegevens over uw bezoek aan onze site (bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt) en het toestel dat u gebruikt om onze site te bezoeken.

 

4.      DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

4.1    Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 

-  Ondernemingen die onderdeel uitmaken van dezelfde groep als Fabory Nederland B.V.: dochterondernemingen (elke onderneming waarvan wij eigenaar zijn of zeggenschap over hebben), onze moedermaatschappij(en) (elke onderneming die eigenaar is van ons of zeggenschap heeft over ons) en ondernemingen gecontroleerd door onze moedermaatschappij(en). Deze ondernemingen zullen uw persoonsgegevens uitsluitend op dezelfde wijze gebruiken als omschreven in deze privacy policy en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. U kunt te allen tijde een verzoek indienen tot inzage in de lijst van ondernemingen behorend tot dezelfde groep met wie wij uw persoonsgegevens delen.

 

-  Dienstverleners en adviseurs: derden die diensten aan ons verlenen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de dienstverlening van derden voor de levering van de door u bestelde producten en voor het versturen van marketinguitingen namens ons. Daarnaast maken wij gebruik van de diensten van derden voor het verlenen van onderhoud aan onze IT infrastructuur, voor het verwerken van betalingen, het creëren van analytische informatie over onze producten en diensten en voor juridische en fiscale ondersteuning. Dergelijke dienstverleners en adviseurs zijn uitsluitend gerechtigd uw persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met ons en zijn gehouden uw persoonsgegevens geheim te houden en te beveiligen.

 

-  Handhavingsautoriteiten, toezichthouders en andere partijen indien daar een juridische grondslag voor bestaat: derden ten aanzien waarvan wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verstrekken. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken in het kader van het verkrijgen van juridisch advies of in het kader van (gerechtelijke) procedures die zien op het beschermen van onze rechten of die van anderen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan derden in het kader van hulp bij het opsporen van illegale activiteiten en onderzoek naar mogelijke schending van uw contractuele verplichtingen met ons.

 

-  Kopers van onze onderneming: uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt in geval van verkoop of overdracht van de totaliteit of een gedeelte van ons bedrijf of activa (ook ingeval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening). 

 

Naast de hierboven uiteengezette derden, verstrekken wij geen persoonsgegevens (herleidbaar tot een individueel persoon) aan derden. Wij verstrekken mogelijk samengevoegde statistische en analytische informatie over gebruikers van onze site aan derden, maar zullen er in voorkomende gevallen zorg voor dragen dat deze gegevens (voor verstrekking) op geen enkele wijze te herleiden zijn tot individuele personen.

 

5.      MARKETING EN RECLAME

 

5.1    Indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven, kunnen wij u van tijd tot tijd benaderen via e-mail met informatie over onze producten en diensten. Indien u dergelijke e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven door bepaalde checkboxes op webformulieren aan te vinken die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt ons op elk gewenst moment berichten dat u niet langer benadert wenst te worden via e-mail door een e-mail te sturen aan: actionnl@fabory.com. U kunt ook te allen tijde gebruikmaken van onze opt-out mogelijkheid die onderaan elke e-mail wordt geboden, waarmee uw wordt uitgeschreven van onze lijst van ontvangers van marketing e-mails. 

 

5.2    Wij, of onze reclamepartners, tonen u mogelijk advertenties op andere websites of via (mobiele) applicaties. Om dit mogelijk te maken, zullen wij of onze reclamepartners mogelijk informatie verzamelen over uw gebruik van onze site en eventueel andere webpagina’s, social media, content en advertenties die u of anderen die gebruikmaken van uw toestel gebruiken om onze site te bezoeken. De verzamelende informatie kan ook bestaan uit het gebruikte IP adres van het toestel waarmee u onze site heeft bezocht. 

 

5.3    Wij, dan wel onze reclamepartners gebruiken de verzamelde informatie om ervoor te zorgen dat de vertoonde advertenties op onze site of binnen onze applicaties (waar onze reclamepartners advertentieruimte verkrijgen) relevant voor u zijn.

 

5.4    Onze reclamepartners gebruiken technieken om het door u gebruikte device te herkennen, maar zijn niet gericht op individueel herleidbare personen. Normaal gesproken worden cookies of vergelijkbare technieken gebruikt voor dit type van adverteren. U kunt meer informatie over ons cookiebeleid vinden in onze cookie policy.

 

6.      BESCHERMING EN BEHEER PERSOONSGEGEVENS

 

6.1    Wij nemen technische en organisatorische maatregelen die geschikt zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals de ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegd gebruik, onbevoegde openbaarmaking of onbevoegde toegang,als ook tegen alle andere onwettige vormen van verwerking en misbruik van persoonsgegevens.

 

6.2    De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen worden doorgegeven naar en opgeslagen in andere landen dan het land waar uw persoonsgegevens zijn verzameld. Het is mogelijk dat de wetgeving in (niet EU-) landen waar deze gegevens mogelijk worden opgeslagen of aan worden doorgegeven, niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als het land waar uw gegevens zijn verkregen. Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens ook in dat geval op veilige wijze en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en onze privacy policy worden behandeld. 

 

6.3    Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen, behalve indien de wet anders vereist. 

 

7.      UW RECHTEN: BEZWAAR, INZAGE EN CORRECTIE

 

7.1    U heeft het recht op inzage in (toegang tot) de gegevens die wij van u verwerken.

 

7.2    U heeft voorts het recht om een verzoek in te dienen tot wijziging van onjuiste persoonsgegevens of een verzoek in te dienen tot verwijdering van uw persoonsgegevens indien de door ons verwerkte gegevens onjuist of anderszins onwettig zijn.

 

7.3    U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, alsook tegen het gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

 

7.4    Indien u ons voor een specifieke verwerking toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming hiervoor in te trekken.

 

7.5    Om gebruik te maken van een van de hierboven beschreven rechten of indien u vragen heeft over deze rechten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals vermeld in het kopje “Contact met ons” in deze privacy policy. Indien u inzage wilt in uw persoonsgegevens verzoeken wij u vriendelijk om zo gedetailleerd mogelijk aan te geven om welke mogelijke persoonsgegevens het gaat, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn bij het opzoeken van deze eventuele persoonsgegevens.

 

8.      CONTENT VAN EN LINKS NAAR DERDEN OP ONZE WEBSITES

 

8.1    Onze site kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, zoals onze reclamepartners, partners in verkoop, nieuwswebsites, verkopers en aan ons gelieerde ondernemingen. Indien u klikt op een dergelijke hyperlink verlaat u onze site en wijzen wij u erop dat de website die u alsdan bezoekt mogelijk een afwijkende privacy policy kent, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en niet voor aansprakelijk kunnen worden gehouden. Wij raden u aan om de privacy policies op de websites van derden te lezen voordat u (persoons)gegevens verstrekt via deze websites.

 

8.2    Content van derden, zoals YouTube video’s, kaarten van Google Maps, RSS feeds of afbeeldingen van andere websites, maakt onderdeel uit van onze site. Dit kan betekenen dat de partij die deze content verstrekt (“content provider”) uw IP-adres of andere persoonsgegevens zal verwerken. Zonder deze informatie is het voor de content provider niet mogelijk om de aangeboden content aan u te tonen of door u te laten gebruiken. In dergelijke gevallen streven wij ernaar om uitsluitend content te gebruiken van content providers die uw IP-adres of andere persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het tonen en/of het gebruik van die content. Wij hebben echter geen invloed op het handelen van de content provider, zoals het mogelijk opslaan van uw IP-adres en/of andere persoonsgegevens voor eigen gebruik (bijvoorbeeld voor analytische doeleinden) door de content provider.

  

9.      WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

 

9.1    Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy van tijd tot tijd te updaten en/of wijzigen en raden u om die reden aan deze privacy policy periodiek te lezen. In het geval van een wijziging van deze privacy policy zullen wij dit aangeven door het wijzigen van de “laatste update” datum bovenaan deze privacy policy. Wijzigingen in deze privacy policy zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat deze zijn ge/plaatst op onze site.

 

10.    CONTACT MET U

 

10.1 Indien wij u (om juridische redenen, voor marketingdoeleinden of andere zakelijke doeleinden) van informatie willen voorzien, zullen wij naar onze inschatting de beste manier kiezen om met u in contact te komen. Normaal gesproken zullen wij contact met u opnemen via e-mail of door het plaatsen van een bericht op onze site. Dat wij mogelijk met u contact opnemen om bovenstaande redenen doet niets af aan uw recht om te allen tijde gebruik te maken van onze opt-out mogelijkheden zoals in deze privacy policy beschreven.

 

11.    CONTACT MET ONS

 

Voor vragen, opmerkingen en verzoeken ten aanzien van deze privacy policy kunt u contact opnemen met:

Fabory Nederland B.V.
Zevenheuvelenweg 44

5048 AN Tilburg

info@fabory.com