Ga naar inhoud Ga naar menu

Een team technische deskundigen biedt teamleden van Pimentel Fasteners en klanten de juiste oplossingen voor technische problemen, meestal met betrekking tot bevestigingen. Dit zijn ook de personen waar u mee moet praten voor advies over het design en de toepassing van bevestigingen. In ons Technical Competence Centre kunnen uw toepassingen worden getest om ideeën te toetsen in de praktijk.

Er worden trainingsmodules ontwikkeld voor zowel teamleden als klanten. Dankzij de nauwe samenwerking met normeringsinstituten en engineursverenigingen is actuele technische kennis en informatie gegarandeerd.

Typische onderwerpen voor het Technical Competence Centre zijn o.a.:

- Advies over technische specificaties en normen
- Optimalisering van uw assortiment bevestigingen
- Analyses van bevestigingen, waaronder coëfficiënten van wrijving, torsie,
  trekkracht, hoek

- Foutanalyse van gebroken onderdelen of corrosie
- Naleving van REACH, RoHS en andere Europese regelgeving