Ga naar inhoud Ga naar menu

Commerciële en industriële omgevingen kunnen zeer nadelig zijn voor uw apparatuur en gereedschap. U kunt erop vertrouwen dat u in goed handen bent als het gaat om onverwachte productdefecten - ongeacht of die nu het gevolg zijn van een fabricagefout of normale slijtage. Als dit gebeurt, is Pimentel Fasteners het eerste aanspreekpunt voor reparatie of vervanging. Bel ons en vraag om hulp. Garantieclaims die van toepassing zijn op producten worden gerespecteerd en reparaties die niet onder garantie vallen worden tegen kostenvergoeding gerepareerd om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wij zullen met u samenwerken om de beste manier te vinden om uw dagelijkse werkzaamheden zonder oponthoud voort te zetten!