Přeskočit na obsah Přeskočit na navigační menu
Fabory používá cookies a další funkce pro re-cílení, chceme tak optimalizovat naše webové stránky pro vás a poskytnout vám nejlepší možný servis. Přečtěte si prosím naše údaje zásady ochrany osobních údajů a Cookie Policy .

ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ PRO FABORY CZ HOLDING s.r.o.

verze ze dne 19/11/2014-

1.         Přístup subjektů FABORY k ochraně údajů

1.1        Jsme rádi, že máte zájem o naše webové stránky (naše "stránky"). Ochrana údajů je pro nás velice důležitá. Tyto zásady ochrany údajů obsahují informace o tom, jak shromažďujeme, uchováváme, zpracováváme, předáváme a používáme údaje, které se vás týkají (dále jen "osobní údaje").

1.2        Pro účely zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je Fabory CZ Holding s.r.o. správcem osobních údajů, které o vás máme.

1.3        Měli byste si také být vědomi toho, že pro ukládání informací a přístup k nim používáme při poskytování přístupu k našim stránkám soubory cookies. O našem používání souborů cookies se můžete dozvědět více v našich zásadách pro používání souborů cookies.

ových stránkách: naše společnost nebo naši inzertní partneři vám mohou zobrazovat reklamy na dalších webových stránkách nebo prostřednictvím aplikací. Abychom tak mohli učinit, může buď naše společnost, nebo naši inzertní partneři shromažďovat údaje o tom, jak naše stránky používáte nebo jaký typ dalších webových stránek, sociálních médií, obsahu a reklam vy nebo další osoby používající stejné zařízení pro připojení k našim stránkám navštěvujete, prohlížíte nebo využíváte. Získané údaje mohou zahrnovat rovněž IP adresu zařízení, kterým se k našim stránkám připojujete.

2.          osobní údaje, které o vás shromažďujeme, a jak je používáme

2.1        Vaše osobní údaje shromažďujeme, pokud je dobrovolně poskytnete přímo nám na našich stránkách. Tyto údaje mohou zahrnovat údaje, které nám poskytnete při vyplňování formuláře, koupi výrobků, korespondenci s námi, objednání našeho informačního bulletinu nebo jiných forem marketingových sdělení, pokud odpovíte v naší anketě, nebo při propagačních akcích.

2.2        Rovněž shromažďujeme vaše osobní údaje nepřímo, např. údaje o prohlížených částech našich stránek nebo o zařízení, kterým se připojujete k našim stránkám.

2.3        V následujícím seznamu jsou uvedeny kategorie osobních údajů, které o vás shromažďujeme, a jak tyto údaje používáme.

Kontaktní údaje: shromažďujeme vaše kontaktní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresy spojené s vaším účtem nebo objednávkou. Tyto kontaktní údaje použijeme, abychom s vámi mohli přímo komunikovat ohledně výrobků, které prodáváme, a služeb, které poskytujeme, a také o dotazech, problémech či obavách, které případně máte vy nebo ostatní uživatelé.

Komentáře a názory: když nás kontaktujete přímo, např. e-mailem, telefonicky, poštou nebo vyplněním online formuláře, zaznamenáme vaše připomínky a názory. Zaznamenáváme také připomínky a názory, které vyjádříte při odpovědi na ankety či účastí v soutěžích nebo jiných propagačních akcích. Vaše připomínky a názory použijeme k řešení vašich dotazů, problémů nebo obav a ke zlepšení služeb. Připomínky a názory, které vyjádříte v odpovědi na ankety či při účasti v soutěžích nebo v jiných propagačních akcích, také využijeme k tomu, abychom stanovili výrobky a služby, jež by vás mohly zajímat, a pro zasílání marketingových sdělení v souladu s vašimi marketingovými preferencemi.

 

Informace o platbách a transakcích: uchováváme záznamy o výrobcích a službách, které od nás kupujete, a způsobu platby, který pro transakce používáte. Informace o platbách a transakcích použijeme ke zpracování plateb za jakýkoliv výrobek nebo službu, které od nás kupujete. Údaje o vašich platbách a transakcích rovněž použijeme ke zjištění výrobků a služeb, které by vás mohly zajímat, a k zaslání marketingových materiálů v souladu s vašimi marketingovými preferencemi.

Vaše preference: uchováme informace o vašich preferencích, které uvádíte pro oznámení, marketingová sdělení a způsob zobrazování našich stránek. Vaše preference týkající se nastavení využijeme pro účely poskytování oznámení, zasílání marketingových sdělení a zobrazování našich stránek v souladu s vašimi preferencemi.

Informace o tom, jak používáte naše stránky a jak se k nim připojujete: shromažďujeme informace o tom, jak používáte naše stránky, např. které části stránek a odkazy navštěvujete, čas, kdy se na stránky připojujete, na jak dlouhou dobu, z jakých webových stránek jste na naše stránky přišli nebo kam z našich stránek odcházíte, a o vašem výběru a zvolených možnostech při používání stránek.

Rovněž shromažďujeme informace o počítači nebo jiném elektronickém zařízení, které používáte pro připojení k našim stránkám, jako jsou podrobnosti o typu zařízení (mezi něž patří jedinečná identifikační čísla zařízení), jeho operační systém, prohlížeč a aplikace připojené ke stránce přes vaše zařízení, váš poskytovatel internetových služeb nebo mobilní sítě, vaše IP adresa a telefonní číslo vašeho zařízení (pokud jej má).

Zpravidla jsou informace, které shromažďujeme o tom, jak používáte naše stránky nebo jak se k nim připojujete, spojeny s vaším zařízením, nikoliv s vámi jako konkrétním jednotlivcem. Pokud jste však přihlášeni k registrovanému účtu, mohou být tyto informace spojeny i přímo s vaší osobou.

Informace o tom, jako používáte naše stránky a jak se k nim připojujete, používáme k tomu, abychom vám stránky představili na vašem zařízení a abychom pro marketingové účely zjistili výrobky a služby, které by vás mohly zajímat.

Informace o místě, kde se nacházíte: kromě informací, u nichž si zvolíte, že nám budou poskytnuty, neshromažďujeme žádné informace o přesném místě, kde se nacházíte. IP adresa vašeho zařízení nám může pomoci určit přibližnou lokalitu, ale nejedná se o přesnější určení než stanovení města, země nebo státu, kde zařízení používáte. Přibližné místo můžeme využít k tomu, abychom zajistili, že obsah stránek bude relevantní pro město, zemi nebo stát, kde zařízení používáte. Bez vašeho souhlasu neshromažďujeme ani nezjišťujeme údaje o přesném místě, kde se nacházíte.

Údaje poskytované ostatními uživateli: ostatní návštěvníci našich stránek někdy poskytnou údaje, které se týkají vaší osoby. Vaše osobní údaje, jež jsou obsaženy v soukromých zprávách, které nám zaslali ostatní uživatelé, použijeme pro účely splnění a doručení objednávek a při odpovědi na dotazy, problémy nebo připomínky, které vznesou. Pokud si vás uživatelé našich stránek přejí pozvat na naše stránky nebo s vámi sdílet údaje o našich výrobcích a službách, použijeme osobní údaje, které o vás uvedli, abychom jim k tomu poskytli součinnost; to však učiníme pouze tehdy, když oznámí, že jste jim poskytli souhlas pro komunikací s vámi tímto způsobem.

Údaje o podvodné nebo trestné činnosti týkající se vašeho účtu: údaje o podvodné nebo trestnéčinnosti týkající se vašeho účtu použijeme k tomu, abychom podvodu nebo trestnému činu předešli.

Veškeré osobní údaje: veškeré osobní údaje, které shromáždíme, použijeme za účelem: (i) monitorování a zlepšování webových stránek a postupů a procesů; a (ii) pomoci při vývoji nových výrobků a služeb. Využívání vašich osobních údajů z naší strany tímto způsobem nepovede k tomu, že informace, které dříve nebyly veřejně dostupné, budou zveřejněny na našich stránkách. K vývoji nových výrobků a služeb rovněž nepoužijeme údaje o podvodné nebo trestné činnosti týkající se vašeho účtu.

2.4        Na různých místech našich stránek budete požádáni o zadání určitých osobních údajů. Osobní údaje, které musí být poskytnuty pro využití požadovaných služeb, budou takto označeny v okamžiku jejich shromažďování. Další osobní údaje, které nemusíte poskytnout, abyste obdrželi naše služby, mohou být poskytnuty dobrovolně a máte možnost se rozhodnout, že tyto osobní údaje neposkytnete.

2.5        Můžeme anonymizovat a sloučit jakékoliv údaje, které shromažďujeme (takže nebude přímo identifikována vaše osoba). Anonymizované a sloučené údaje můžeme použít pro účely, mezi něž patří zejména testování našich IT systémů, rešerše, analýza dat, zlepšování našich stránek a vývoj nových výrobků a vlastností.

3.          Informace, které sdílíme se třetími osobami

3.1       Vaše osobní údaje můžeme sdílet s těmito osobami:

(a)      Společnosti ze stejné skupiny společností jako my: naše dceřiné společnosti (tj. veškeré organizace, které vlastníme nebo ovládáme) nebo naše koncová holdingová společnosti (tj. jakákoliv organizace, která nás vlastní nebo ovládá) a veškeré dceřiné společnosti, které vlastní. Tyto společnosti budou používat vaše osobní údaje pouze stejným způsobem, jako je můžeme používat my v souladu s těmito zásadami ochrany údajů a s přihlédnutím k platným právním předpisům. Můžete kdykoliv požadovat nahlédnutí do seznamu společností skupiny, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje.

(b)      Poskytovatelé služeb a poradci: třetí osoby, které nám poskytují službu. Například používáme doručovací služby třetí osoby pro doručování veškerých výrobků, které zakoupíte; třetí osoby  využíváme k zasílání marketingových informací naším jménem, třetí osoby – poskytovatelé služeb nám poskytují součinnost pro podporu naší IT infrastruktury, zpracování vašich plateb naším jménem, vývoj analytických informací pro náš subjekt ohledně našich výrobků a služeb a poskytování odborných služeb, jako jsou právní a účetní služby. Tyto třetí osoby budou moci používat vaše osobní údaje pouze pro poskytování služeb našemu subjektu a bude od nich vyžadováno, aby vaše údaje zabezpečily.

(c)      Kupující našeho podniku: osobní údaje mohou být sděleny nebo předány kupujícím nebo potenciálním kupujícím našeho podniku nebo jakéhokoliv našeho majetku v rámci prodeje.

(d)      Vymáhání práva, regulátoři a další osoby ze zákonných důvodů: třetí osoby, vůči nimž máme zákonnou povinnost sdělit jim vaše osobní údaje. Třetí osoby, kterým musíme sdělit vaše osobní údaje pro účely získání právní rady nebo v souvislosti se soudním řízením, které má chránit naše práva nebo majetek nebo chránit práva, majetek nebo bezpečí ostatních. Osobní údaje můžeme také sdělit třetím osobám, abychom napomohli odhalení a vyšetření nezákonné činnosti a porušování jakékoliv smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.

3.2       Údaje o identifikovatelných osobách nesdělujeme nikomu s výjimkou případů uvedených výše. Třetím osobám můžeme poskytnout souhrnné statistické údaje a analýzu týkající se uživatelů našich stránek, ale zajistíme, že z těchto údajů nebude možné identifikovat konkrétní osobu, pokud její totožnost nesdělíme.

4.          Marketing a REKLAMA

4.1       E-mailový marketing: s vaším souhlasem vás můžeme dle potřeby kontaktovat e-mailem ohledně informací o našich výrobcích a službách. Pokud si přejete, abychom vám zasílali e-mailové marketingové materiály, můžete zvolit určité kolonky na formuláři, který používáme při shromažďování údajů o vaší osobě. Pak nás můžete kdykoliv informovat, že si marketingové materiály již nepřejete dostávat, a to e-mailem zaslaným na adresu [marketing.czech@fabory.com]. Zasílání marketingových e-mailů můžete rovněž odhlásit poklepáním na odkaz pro ohlášení v e-mailech, které vám zasíláme.

4.2        Reklama na našich webNaše společnost nebo naši inzertní partneři používají shromážděné údaje, aby zajistili, že na webových stránkách nebo v aplikacích (kde mají naši partneři inzertní prostor) uvidíte reklamu, která je pro vás relevantní.

Techniky využívané našimi inzertními partnery rozpoznávají zařízení, které používáte, ale nejsou zaměřeny na vás jako konkrétní osobu. Pro tento typ inzerce se zpravidla používají soubory cookies a podobné technologie. O souborech cookies a o tom, jak řídíme jejich užívání, se můžete dozvědět více v našich zásadách pro používání souborů cookies.

5.          ukládání a předávání vašich osobních údajů

5.1        Cookies a místní uložení:můžeme ukládat údaje (které mohou zahrnovat osobní údaje) místně na vašem zařízení za použití souborů cookies a dalších metod vyhledávání a ukládání aplikací. Více informací najdete v našich zásadách pro používání souborů cookies.

5.2        Zabezpečení: zavádíme příslušná technická a organizační opatření za účelem ochrany vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou nebo poškozením.

5.3       Mezinárodní předávání vašich osobních údajů: osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být předány a ukládány v zemích mimo jurisdikci, v níž se nacházíte. Některé z těchto jurisdikcí nabízejí odlišnou úroveň ochrany ve vztahu k osobním údajům a mohou v některých případech poskytovat nižší míru ochrany než stát, ve kterém běžně sídlíte. Učiníme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s platnými právními předpisy a těmito zásadami ochrany údajů.

6.          přístup k osobním údajům a jejich oprava

Ve vztahu k osobním údajům o vaší osobě máte následující práva: (i) právo být informováni o tom, jak se používají vaše osobní údaje; (ii) právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme, a (iii) právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které o vás máme, a požadovat zablokování nebo výmaz osobních údajů, jejichž zpracování neodpovídá místním právním předpisům na ochranu údajů. Pro účely výkonu shora uvedených práv, případně máte-li dotazy týkající se vašich práv, nás kontaktujte; využijte k tomu údaje v níže uvedené části "Kontaktujte nás". Jestliže existují osobní údaje, k nimž byste rádi získali přístup, poskytněte nám o takových osobních údajích, které hledáte, co nejvíce informací, a my se rádi pokusíme vám je pomoci najít.

7.         odkazy na stránky třetích osob

Naše stránky mohou dle potřeby obsahovat odkazy na stránky třetích osob a ze stránek třetích osob – našich partnerských sítí, inzerentů, partnerských obchodníků, nových publikací, maloobchodníků a přidružených osob. Pokud využijete odkaz na kteroukoliv z těchto webových stránek, upozorňujeme vás, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany údajů, za něž nepřijímáme jakoukoliv odpovědnost. Zkontrolujte prosím jednotlivé zásady, než na těchto webových stránkách poskytnete jakékoliv údaje.

8.          začlenění služeb a obsahu třetích osob do našich webových stránek

Do našich stránek je nebo bude začleněn obsah třetích osob, jako jsou videa z YouTube, mapy Google Maps, RSS kanály nebo grafika z jiných webových stránek. To může vyžadovat, aby poskytovatelé obsahu ("poskytující třetí osoby") zpracovávali IP adresu nebo jiné vaše osobní údaje. Bez těchto údajů by poskytující třetí osoba nemohla poskytovat obsah pro účely prohlížení nebo využívání. Pokud je IP adresa nebo jiný osobní údaj zapotřebí k zobrazení obsahu poskytujících třetích stran, pokusíme se použít obsah pouze od těch poskytovatelů, kteří používají IP adresu nebo jiné osobní údaje pouze pro dodání takového obsahu. Nemáme však vliv na to, zda poskytující třetí osoba uloží IP adresu nebo jiné osobní údaje pro své použití, tj. například pro statistické účely, či nikoliv.

9.         změny těchto zásad

Dle potřeby můžeme tyto zásady ochrany údajů aktualizovat, proto byste je měli pravidelně znovu posoudit. Pokud tyto zásady ochrany údajů změníme zásadním způsobem, aktualizujeme datum "poslední úpravy" v záhlaví těchto zásad ochrany údajů. Změny těchto zásad ochrany údajů jsou účinné od okamžiku zveřejnění na této stránce.

10.       oznámení

Pokud vám potřebujeme poskytnout určité informace pro zákonné, marketingové nebo jiné obchodní účely, zvolíme takový způsob, jak vás kontaktovat, který považujeme za nejlepší. Obvykle k tomu využíváme e-mail nebo oznámení na našich stránkách. Skutečnost, že vám můžeme zaslat oznámení, vám nebrání v tom, abyste vyloučili některé typy kontaktu, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany údajů.

11.        KONTAKTUJTE Nás

Otázky, komentáře a požadavky týkající se zásad ochrany údajůvítáme. Zasílejte je na adresu:
Fabory CZ Holding s.r.o.
K Letišti 1825, PSČ 664 5, Šlapanice
[prodej@fabory.com]