Přeskočit na obsah Přeskočit na navigační menu
Fabory používá cookies a další funkce pro re-cílení, chceme tak optimalizovat naše webové stránky pro vás a poskytnout vám nejlepší možný servis. Přečtěte si prosím naše údaje zásady ochrany osobních údajů a Cookie Policy .

Životní prostředí

Společnost Fabory tvrdě pracuje na uplatnění zásad udržitelnosti, jež sdílí se společností Grainger. Ale ještě předtím, než se Fabory stal součástí společnosti Grainger, byl jednou z prvních firem na trhu se zásadami na ochranu životního prostředí, snahou o snížení odpadu, s vlastním recyklační programem a péčí o velikost stopy CO2. Jak vidíte, starost o životní prostředí už máme v genech.

Certifikáty

Zde naleznete poslední varianty certifikátů ISO 9001 a 14001 v českém a anglickém jazyce.

 

Péče o environment:

Fabory se zavazuje přispět k udržitelnému růstu rozvojem efektivních logistických a obchodních praktik, které povedou k co nejmenší zátěži na životní prostředí. V dlouhodobém horizontu mají opatření, která jsou v současné době realizovány po celém světě na různých úrovních, omezit znečištění životního prostředí a v konečném důsledku snížit ekologické škody.

Fabory se zavazuje k citlivému a zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí cíleným zlepšováním celkového vlivu na životní prostředí. K dosažení tohoto cíle se zavazujeme k neustálému zlepšování účinnosti pracovních metod a interních procesů, tak aby byla zajištěna kontrola a snižování nebo odstranění environmentální zátěže. Tyto metody a postupy obsahují účinné využívání zdrojů, nahrazení materiálů škodlivých pro životní prostředí, recyklaci a management odpadů.

V rámci péče o životní prostředí se Fabory zaměřuje především na aspekty spotřeby elektrické energie, měření emisí, dopravu, balení, prevence nehod, právních a správních předpisů. Konkrétní cíle odvozené z naší politiky a opatření, která mají být přijata, jsou jasně popsány v cílech, příručce kvality a environmentu. Fabory zajišťuje výchovu a vzdělávání svých zaměstnanců za účelem jeho ochrany.

Fabory se zavazuje jednat v souladu s právními předpisy a uzavřenými dohodami týkající se životního prostředí. Jednou ze základních podmínek pro uplatňování této politiky je otevřený a věcný vztah s úřady a třetími stranami.

Rozmanitost

Globální začleňování a rozmanitost podporují kulturu společností Fabory a Grainger, jsou jejím motorem a podněcují náš obchodní růst, protože přitahují, rozvíjejí a udržují nejlepší a nejbystřejší talenty ze všech prostředí. Podporujeme kulturu začleňování s respektem ke všem osobám, s kterými se zachází spravedlivě a uznávají se jejich úspěchy za předpokladu dobré rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Všichni mají příležitost vyniknout. Snažíme se vytvářet inovativní a bezpečné prostředí, ve kterém se členové týmu angažují, rádi chodí každý den do práce, jsou podporováni ve zpochybňování zažitých názorů a mají nárok vydat ze sebe to nejlepší a mít úspěch.